Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Účetnictví
iduzel: 14515
idvazba: 17600
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 12:07:41
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Účetnictví

Představení předmětu

Znalost účetnictví dotváří soubor ekonomického vzdělání a patří k základním ekonomickým dovednostem. Jde o pilíř ekonomiky, který se během staletí vyvinul v mnoha používaných (i postupně opuštěných) formách pro podporu paměti, jako důkazní prostředek při soudních sporech i jako nepostradatelný zdroj informací na podporu rozhodovacích procesů jak managementu podniku, tak i dalších (externích) zainteresovaných stran. Finanční účetnictví představuje také základní východisko pro stanovení daňových povinností účetní jednotky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a zásadami finančního účetnictví, s finančními výkazy účetní jednotky a naučit je zaznamenat, předat a analyzovat základní informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Po absolvování předmětu bude student schopen promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření.

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na těchto stránkách mají studenti k dispozici některé doplňkové materiály. Ostatní doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v SIS, případně je studenti naleznou na disku S v PC, které jsou v síti VŠCHT Praha.

Klasifikační požadavky

Zápočet mohou studenti získat dosažením 50% úspěšnosti při řešení zápočtového testu. Zkouška bude probíhat ústní formou.

Doplňkové materiály 

Uveřejněné materiály jsou určeny především pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem. S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Přílohy

Otázky ke zkoušce

Účetní osnova

Účetní výkazy

Aktualizováno: 10.5.2017 16:37, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi