Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Účetnictví
iduzel: 14515
idvazba: 17600
šablona: stranka
čas: 3.6.2023 21:17:22
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14515
idvazba: 17600
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/ucetnictvi'
iduzel: 14515
path: 8547/11265/11271/11270/11968/14515
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Účetnictví

Představení předmětu

Znalost účetnictví dotváří soubor ekonomického vzdělání a patří k základním ekonomickým dovednostem. Jde o pilíř ekonomiky, který se během staletí vyvinul v mnoha používaných (i postupně opuštěných) formách pro podporu paměti, jako důkazní prostředek při soudních sporech i jako nepostradatelný zdroj informací na podporu rozhodovacích procesů jak managementu podniku, tak i dalších (externích) zainteresovaných stran. Finanční účetnictví představuje také základní východisko pro stanovení daňových povinností účetní jednotky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a zásadami finančního účetnictví, s finančními výkazy účetní jednotky a naučit je zaznamenat, předat a analyzovat základní informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Po absolvování předmětu bude student schopen promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření.

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na těchto stránkách mají studenti k dispozici některé doplňkové materiály. Ostatní doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v SIS.

Klasifikační požadavky

Podmínka pro získání zápočtu:

  • vypracování samostatného  úkolu, který bude zadán během 8. týdne semestru, termín odevzdání nejpozději 14. týden semestru
  • účast na zápočtovém testu v 13. týdnu 14 – 16 hod. a dosažení alespoň 50% bodů

 V případě, že student nedosáhne požadovaného počtu bodů má možnost účastnit se náhradního zápočtového testu 1. týden zkouškového období

Zkouška bude probíhat ústní formou

Doplňkové materiály 

Uveřejněné materiály jsou určeny především pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem. S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Přílohy

Otázky ke zkoušce

Účetní osnova

Účetní výkazy

Aktualizováno: 22.2.2018 11:16, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi