Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj
iduzel: 73291
idvazba: 89691
šablona: stranka_submenu
čas: 4.12.2023 06:58:58
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 73291
idvazba: 89691
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uchazeci/RURR'
iduzel: 73291
path: 8547/11265/11271/11270/57811/73291
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj (Ing.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program určený především absolventům kvalitních bakalářských studijních programů ekonomického, technického nebo přírodovědného směru, a také absolventům studijních programů technického a přírodovědného směru k rozšíření jejich vzdělání. Posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle toho zapisují studenti specializace tři povinné specializační předměty (Regionální rozvoj a veřejná správa, Vývoj a řízení komplexních systémů, Smart Cities, udržitelná výstavba a mobilita) a blok zvolených odborných předmětů tématického zaměření, čímž dále prohlubují své kompetence v oblasti řízení udržitelnosti nebo řízení regionálního rozvoje. Tyto předměty studují v angličtině, čímž dále rozvíjejí svou schopnost odborné práce v cizím jazyce, která je jednou ze stěžejních charakteristik profilu absolventa.

Uplatnění absolventů

Ve specializaci Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje získává absolvent odborné, exaktními přístupy podložené interdisciplinární znalosti a vůdčí schopnosti, reflektující potřeby veřejného, korporátního i nevládního sektoru, reagující na globální environmentální, sociální a ekonomické výzvy. Toto vzdělání lze flexibilně kombinovat s dalšími obory vysokoškolského či celoživotního vzdělávání. Absolvent se pak uplatní v celé šíři agend, zabývajících se plánováním a správou území, projektovým řízením rozvoje sídel a regionů, specializovaných úřadů na všech úrovních řízeních, včetně samosprávy, ale i na pozicích vedoucích projektových týmů či v poradenství pro korporátní a nevládní sektor.

Přehledné schema specializace

 ◳ PRI (png) → (originál)

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají prostřednictvím této stránky. Uchazeč označí v roletce Typ přihlášení volbu Registrace nových zájemců o studium.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovac, Řízení chemického průmyslu a Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %. Na základě výsledku přijímací zkoušky se sestaví pořadí uchazečů, kteří jsou pak přijati do maximální kapacity programu a specializací.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  • úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Podmínky přijetí pro zahraniční uchazeče – studium v češtině

Uchazeči o studium na Ústavu ekonomiky a managementu skládají zkoušku z češtiny přímo na ÚEM VŠCHT, a to prezenčně. V roce 2023 se zkouška bude konat ve dnech 30. a 31. května 2023, případný náhradní (ne však opravný) termín bude 29. srpna 2023 a není na něj nárok. Konkrétní den a čas bude každému uchazeči sdělen v předstihu emailem.

Zkouška se skládá z obecného jazyka a odborné terminologie z oblasti ekonomiky a managementu. Pro přípravu ke zkoušce můžete využít např. učebnici Čeština pro ekonomy (Čechová, Remediosová) a český tisk zaměřený na ekonomiku (např. E15).

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu a uchazeči, kteří předloží certifikát B2 ze zkoušky na UJOP UK nebo z Ústavu pro jazyk český AV, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie. Certifikát nesmí být starší než jeden rok.

Aktualizováno: 21.9.2023 16:40, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi