Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj
iduzel: 73291
idvazba: 89691
šablona: stranka_submenu
čas: 24.7.2024 13:20:42
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 73291
idvazba: 89691
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uchazeci/RURR'
iduzel: 73291
path: 8547/11265/11271/11270/57811/73291
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj (Ing.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program určený především absolventům kvalitních bakalářských studijních programů ekonomického, technického nebo přírodovědného směru, a také absolventům studijních programů technického a přírodovědného směru k rozšíření jejich vzdělání. Posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle toho zapisují studenti specializace tři povinné specializační předměty (Regionální rozvoj a veřejná správa, Vývoj a řízení komplexních systémů, Smart Cities, udržitelná výstavba a mobilita) a blok zvolených odborných předmětů tématického zaměření, čímž dále prohlubují své kompetence v oblasti řízení udržitelnosti nebo řízení regionálního rozvoje. Tyto předměty studují v angličtině, čímž dále rozvíjejí svou schopnost odborné práce v cizím jazyce, která je jednou ze stěžejních charakteristik profilu absolventa.

Uplatnění absolventů

Ve specializaci Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje získává absolvent odborné, exaktními přístupy podložené interdisciplinární znalosti a vůdčí schopnosti, reflektující potřeby veřejného, korporátního i nevládního sektoru, reagující na globální environmentální, sociální a ekonomické výzvy. Toto vzdělání lze flexibilně kombinovat s dalšími obory vysokoškolského či celoživotního vzdělávání. Absolvent se pak uplatní v celé šíři agend, zabývajících se plánováním a správou území, projektovým řízením rozvoje sídel a regionů, specializovaných úřadů na všech úrovních řízeních, včetně samosprávy, ale i na pozicích vedoucích projektových týmů či v poradenství pro korporátní a nevládní sektor.

Přehledné schema specializace

 ◳ PRI (png) → (originál)

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají prostřednictvím této stránky. Uchazeč označí v roletce Typ přihlášení volbu Registrace nových zájemců o studium.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovací, Řízení chemického průmyslu a Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %. Na základě výsledku přijímací zkoušky se sestaví pořadí uchazečů, kteří jsou pak přijati do maximální kapacity programu a specializací.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  • úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Podmínky přijetí pro zahraniční uchazeče – studium v češtině

ro uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce v Česku nebo na Slovensku, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka. Zkouška probíhá ústně a uchazeč při ní prokazuje znalosti obecného jazyka na úrovni B2 podle SERRJ a osvojení odborné terminologie. Složení zkoušky je podmíněno ziskem minimálně 70 %.

Zkouška z českého jazyka proběhne 29., 30. a 31.5. 2024. O konkrétním termínu a času konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni po vyhodnocení přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu. Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne 27. srpna 2024.

Odbornou terminologií je terminologie z oblasti ekonomiky a managementu.

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie.

Aktualizováno: 2.5.2024 15:00, Autor: Magda Matušková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi