Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → O Ústavu → Věda a výzkum
iduzel: 56933
idvazba: 66608
šablona: stranka_submenu
čas: 6.7.2022 02:36:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda a výzkum


Akademičtí zaměstnanci, studenti a partneři ústavu se zabývají výzkumnými tématy a řeší výzkumné projekty v širokém spektru ekonomických a společenskovědních disciplín.

Ekonomická studia

Exaktní vědy a finance

Manažerská studia

Veřejná správa a regionální studia

 • Vznik a vývoj komplexních systémů (doc. Hudeček)
 • Řízení a plánování měst v rámci celospolečenského komplexu (doc. Hudeček)
 • Periferní oblasti, pohraničí a přeshraničí (doc. Novotný)
 • Chytrá města a regiony (Štěpánek)
 • Regionální rozvoj, konkurenceschopnost a koheze (Štěpánek)
 • Společnost 4.0 (Štěpánek)
 • Ekonomické a administrativní nástroje pro trvale udržitelný rozvoj (Štěpánek)

  Personální řízení a psychologie

  Multikulturní studia

  • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment (Hřebačková)
  • Critical Thinking as an Employability Skill (Štefl)
  • Communication Challenges of Czech Employees in International Companies (Pavelková)
  • Multicultural Training (Zvěřinová)

  Historie techniky, hospodářské dějiny a průmyslové dědictví

  • Historické, sociální a kulturní kontexty průmyslové revoluce (Savický)
  • Finanční trhy a systémy před rokem 1945 (doc. Vlachý)
  • Fenomény technické civilizace námětem literatury a výtvarného umění (Savický)

   


  Akademičtí zaměstnanci ústavu se aktuálně podílejí na řešení následujících projektů (v závorce odpovědná osoba řešitelského týmu):

  • TAČR SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost, 2021-2026 (doc. Vlachý)
  • TAČR TH79020001 Utilization of Aluminium Bearing Raw Materials for the Production of Aluminium Metal, Other Metals and Compounds, 2022-25 (doc. Vlachý)
  • TAČR FW03010194 Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0, 2021-24 (doc. Švecová)
  • TAČR TK04010099 Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR, 2022-24 (dr. Souček)
  • MPO Bio4Blend Dopad legislativy a postupy pro překonání obtíží při zavádění biopaliv na srbský trh, seznámení s praxí EU, 2021-22 (dr. Souček)
  • OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002072 Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji, 2021-23 (dr. Savický)
  • Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education 2020-1-CZ01-KA226-HE-094462 Virtual Visiting Professors, 2021-23 (doc. Vlachý)
  • Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education 2020-1-FI01-KA226-HE-092760 Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change, 2021-23 (dr. Hřebačková)
  • Erasmus+ Strategic Partnerships for Support and Development Innovation 2020-1-CZ01-KA226-SCH-094304 The Way to a Universal Digital Lecturer and Organizer of Educational Activities, 2021-23 (prof. Dvořáková)
  • Erasmus+ Strategic Partnerships for Vocational Education and Training 2019-1-CZ 01-KA202-061409 Teaching Materials to Support the Missing Competences in Bio-based Economy, 2019-22 (dr. Botek)
  • Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education 2019-1-HU01-KA203-061070 Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP, 2019-22 (dr. Hřebačková)
  Aktualizováno: 29.1.2022 12:48, Autor: Jan Vlachý

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2021
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi