Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Činnosti ústavu → Historie
iduzel: 11961
idvazba: 14170
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 12:12:40
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie

Vznik ústavu je spojen se založením Fakulty ekonomicko-inženýrské ČVUT Praha v roce 1952. Vedle směrů zaměřených na řízení energetiky, strojírenství, stavebnictví a dopravy byla zahájena i výuka specialistů na řízení a ekonomiku chemického průmyslu. U zrodu chemického směru byly Prof. Dr. Ing. V. Šáda a Doc. Ing. M. Slunečko, kteří založili tehdejší Katedru organizace a plánování chemického průmyslu. Jejími prvními učiteli byli dále Prof. Ing. V. Škola, Doc. Ing. J. Dohnal, Doc. Ing. J. Vepřek, Ing. J. Neuman, Dr. A. Zástěra, Ing. E. Stehlík, Ing. V. Velímský, Ing. E. Šmatláň, Dr. M. Fišner, Dr. J. Vulterin, Dr. V. Rak, Ing. V. Novák, Ing. V. Markovec a Ing. J. Čížek.
 
Od roku 1954 byl na VŠCHT Praha pověřen přednášením a cvičením předmětu Ekonomiky a řízení chemického průmyslu pro všechny chemické fakulty Doc. Dr. J. Stýblo, CSc., který uvedený předmět přednášel po čtyři roky i na VŠCHT v Pardubicích. Přednáškami pro potravinářskou fakultu na VŠCHT Praha byl pověřen Prof. Dr. Ing. F. Lom, DrCs., cvičeními pak Ing. M. David.
Prvního září 1960 vznikla na VŠCHT Praha Fakulta automatizace a ekonomiky, která byla později přejmenována na Fakultu chemicko-inženýrskou. Její součástí je i dnešní Ústav ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, který na základě delimitačního protokolu z roku 1960 (ještě jako Katedra organizace a plánování chemického průmyslu) přešel z ČVUT na tuto fakultu. Po doplnění přednášejícími ekonomických předmětů z VŠCHT Praha tak vznikla Katedra ekonomiky, organizace a plánování chemického průmyslu.
 
V roce 1970 byla tato katedra přejmenována na Katedru ekonomiky a řízení chemického průmyslu a v roce 1973pak na Katedru ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu. V této době na této katedře působili: Prof. Dr. Ing. V. Šáda, Prof. Dr. J. Stýblo, CSc., Prof. Ing. M. Slunečko, Prof. Dr. Ing. F. Lom, DrSc., Ing. E. Stehlík, CSc., Ing.E. Šmatláň, CSc., Ing. V. Velímský, CSc., Ing. V. Záveský, CSc., Ing. S. Balatka, CSc., Ing. I. Gros, CSc., Ing. J. Černý, CSc., Ing. M. David, CSc., Ing. V. Mejvald a Ing. J. Mahdal.
 
Katedra trvale věnovala pozornost inovaci učebních programů tak, aby odrážely aktuální kvalitativní požadavky na vedoucí pracovníky v oblastech chemického a potravinářského průmyslu. Vědecká činnost členů katedry byla trvale spojena s požadavky praxe, katedra spolupracovala s významnými výzkumnými pracovišti, zejména Výzkumným ústavem technicko-ekonomickým chemického průmyslu a řešila celou řadu výzkumných úkolů. Trvale také spolupracovala s technologickými ústavy VŠCHT Praha na společných projektech.
 
V polovině sedmdesátých let za pomoci ministerstva průmyslu získala katedra v té době moderní výpočetní techniku, která umožnila kvalitativní skok ve výuce inženýrské statistiky, operační analýzy a i v dalších předmětech. Pracovníci ústavu se tak mohli podílet na vývoji algoritmů pro podporu rozhodování a řešit zajímavé projekty v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Došlo k růstu kvality odborných praxí, růstu úrovně diplomových prací a zlepšily se možnosti dobrého uplatnění absolventů studijního oboru. Za dobu existence Katedry ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu absolvovalo více než třináct set absolventů. Mnoho z nich zastávalo a i v současné době zastává významné manažerské funkce v řadě odvětví průmyslu, poradenských a projektových organizacích, orgánech veřejné správy, bankovnictví apod.
 
Katedra se podílela významnou měrou na dalším vzdělávání pracovníků praxe. Mimořádně úspěšný byl projekt postgraduálního studia v oboru "Řízení a ekonomika chemických výrob" pro inženýry technology, zpravidla pro absolventy VŠCHT Praha. Toto studium mělo rekvalifikační charakter a prohlubovalo vědomosti potřebné pro řízení různých podnikových činností. Bylo dokončeno celkem čtrnáct běhů tohoto kurzu.
 
Nedílnou součástí práce ústavu bylo doktorské studium. Titul kandidáta ekonomických věd získalo na Katedře několik desítek absolventů z řad interních a zejména externích studentů.
 
V roce 1991 došlo k přejmenování katedry na Ústav ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu a v roce 2007 na Ústav ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu.
Významnou změnou v historii ústavu byl jeho přesun z fakulty chemicko-inženýrské mezi celoškolská pracoviště. Tato organizační změna byla realizována k 14.9.2015 a kromě změny názvu na Katedru ekonomiky a managementu s sebou nese i prohloubení zájmu o výchovu skutečně kvalitních odborníků s hlubokými ekonomickými i chemicko-technologickými znalostmi. Aktuální magisterský program Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků se zdál být pro udržení vysoké úrovně odbornosti v chemicko-technologické sféře nedostatečný, a proto jsme přistoupili k vytvoření komplexního pětiletého studijního programu. Vzhledem k situaci v oblasi akreditování však bylo nutné jej proměnit do obvyklé podoby 3+2 roky studia.
K 16.10.2017 vstupil v platnost nový organizační řád a naše pracoviště se nyní jmenuje Ústav ekonomiky a managementu. Zařazení mezi rektorátní pracoviště podřízené prorektorovi pro pedagogiku zůstává v platnosti.
Aktualizováno: 16.10.2017 12:42, Autor: Marek Botek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi