Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium → Ekonomika a management
iduzel: 12243
idvazba: 64839
šablona: stranka_submenu
čas: 28.10.2021 06:14:25
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekonomika a management


Doporučené časové plány studia

Rozvrhy pro zimní semestr 2021/2022

1. ročník

 ◳ EMv3 (png) → (originál)

2. ročník

 ◳ EMC2 (png) → (originál)

3. ročník

 ◳ EMC3 (png) → (originál)

Vedoucí a navržená témata bakalářských prací:

Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

 • Loajalita absolventů v jejich prvním zaměstnání
 • Slaďování pracovního a osobního života

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

 • Finanční analýza
 • Podnikatelský plán
 • Financial Analysis
 • Business Plan

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

 • Analýza personálních procesů
 • Hodnocení motivace k práci a spokojenosti zaměstnanců
 • Personální řízení v průmyslovém podniku
 • HR Processes Analysis
 • HR Management in Industry

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

 • Projektové řízení
 • Project Management

PhDr. Monika Hřebačková

 • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
 • Multicultural Training

Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.

 • Personální řízení v průmyslovém podniku
 • Podniková kultura v průmyslovém podniku
 • Pracovní motivace jako nástroj řízení výkonnosti ve vybraném podniku
 • Vliv používaných stylů vedení a řízení na výkonnost zaměstnanců
 • Employee Motivation as a Tool for Performance Management
 • The Impact of Management on Employee’s Efficiency

Ing. Petra Jílková, Ph.D.

 • Hodnocení kvality poskytovaných služeb pomocí metody Mystery Shopping
 • Návrh komunikační kampaně vybraného podniku
 • Výkonnostní PPC reklama a nástroje internetového marketingu vybraného podniku
 • Design and Implementation of a Business Development Campaign

Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.

 • Analýza a návrh změn procesů vybrané organizace
 • Analýza a návrh informačního systému
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace
 • Analysis and Design of Business Processes in a Selected Organization
 • Information System Analysis and Design
 • Software Design and Development for Business Processes Support in a Selected Organization

Ing. Francis Patrick Kapila, Ph.D.

 • Innovation in Environmental Technology

Ciaran Seamus Kelly, MA

 • EFE/IFE Matrix and Recommendations for Strategic Decision Making in Marketing
 • Designing a Business / Marketing Model using Properties of Complex Systems
 • Pricing as Part of the IMC
 • HR as Selling in a Marketing Campaign

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

 • Ekonomická analýza podniku

Ing. Josef Košťálek, Ph.D.

 • Analýza procesů

Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku

Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku
 • Statistická analýza podnikatelského prostředí v ČR
 • Using Statistical Methods in Corporate Management
 • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management

Ing. Petra Králová, Ph.D.

 • Komunikační strategie podniku
 • Řízení vztahů se zákazníky
 • Zavádění nového produktu

Ing. Miloš Krejčí

 • Získávání a nábor zaměstnanců
 • Effective recruiting
 • Talent Management

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

 • Marketingová komunikace vybrané skupiny výrobků
 • Průzkum trhu pro vybranou skupinu výrobků

doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Implementace specifických případů pracovního práva v organizaci

RNDr. Václav Mácha, Ph.D.

 • Implementace nástrojů optimalizace v řízení

Ing. Robin Maialeh, Ph.D.

 • Ekonomická nerovnost
 • Economic Inequality

RNDr. Ivo Moll, CSc.

 • Směnka jako nástroj financování obchodu
 • Aplikace statistických metod v řízení podniku

PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D.

 • Analýza komunikace na pracovišti
 • Hodnocení zaměstnanců a pracovní spokojenost
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Analysis of Workplace Communication
 • Employee Evaluation and Job Satisfaction
 • Employee Training and Development

doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.

 • Posouzení finanční situace vybraného podniku
 • Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu
 • Zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví v praxi

Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

 • Generace X, Y a Z a jejich specifika v řízení lidských zdrojů
 • Řízení a nástupnictví v rodinných firmách
 • Společenská odpovědnost organizace

doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA

 • Vybrané měkké faktory rozvoje krajských měst ČR
 • Zhodnocení přeshraniční spolupráce obcí ve vybraném euroregionu
 • Konkurenceschopnost malých měst na vybraném příkladu

Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.

 • Communication Challenges of Czech Employees in International Companies
 • Political Correctness (PC) and the Art of Diplomacy in International Business Communication

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

 • Analýza sociálních sítí a jejich možné využití pro marketingové účely
 • Affiliate marketing a možnosti jeho dnešního využití
 • Model zákaznického internetového nákupního chování u vybraných kategorií produktů
 • Efficient E-marketing Strategy for a Company
 • Affiliate Marketing Project for a Company
 • Project of Social Networks Usage for Marketing Purposes
 • Application Project of Electronic Marketing Forms in a Company

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

 • Analýza cen vybraných komodit
 • Analýza trhu ropy
 • Analýza trhu z pohledu konkrétní firmy
 • Commodity Prices Analysis
 • Oil Market Analysis
 • Firm-specific Market Analysis

doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

 • Hodnocení dopadů strukturálních politik

Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

 • Finanční analýza

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

 • Farmaceutický průmysl ČR v kontextu světových firem
 • Logistické požadavky na přepravní a manipulační obaly
 • Postavení podnikových útvarů údržby

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

 • Analýza finanční výkonnosti firmy
 • Specifika zdanění firem
 • Finanční a manažerské účetnictví
 • Analysis of Corporate Financial Performance
 • Corporate Taxation
 • Financial Reporting and Management Accounting

Mgr. Martin Štefl, Ph.D.

 • Critical Thinking and Intercultural Communicative Competence
 • Critical Thinking as an Employability Skill

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

 • Analýza finanční výkonnosti firmy

Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

 • Budování korporátní identity pro start-up
 • Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve vybraném odvětví
 • Komplexní využití sociální sítí k budování značky

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

 • Poptávková analýza vybraného produktu

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

 • Vícekriteriální rozhodování
 • Projektové řízení
 • Multicriteria Decision-making
 • Project Management

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců/manažerů
 • Vyvážený (versatilní) leadership

PhDr. Jan Vašek, MSc.

 • Řízení nákupních procesů
 • Logistika
 • B2B Marketing
 • Procurement Management
 • Logistics
 • B2B Marketing

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

 • Management kvality

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

 • Dopad krize COVID-19 na dodavatelské řetězce
 • The Impact of COVID-19 Crisis on Supply Chains

Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.

 • Analýza tržního prostředí
 • Analýza podnikatelských příležitostí
 • Market Environment Analysis
 • Business Opportunity Analysis

doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.

 • Studie proveditelnosti

Mgr. Jana Zvěřinová

 • Improving Processes in the Multicultural Corporate Environment
 • Multicultural Training

Státní závěrečné zkoušky

Student odevzdává bakalářskou práci dle instrukcí na intranetu (po přihlášení https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace/B) nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Student se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce přihlašuje na studijním oddělení.

Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce zpravidla probíhá v jednom dni před zkušební komisí formou odborné rozpravy k oblastem z každého ze zveřejněných okruhů na základě otázek kladených členy zkušební komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha, čl. 29 a 30.

Aktualizováno: 21.9.2021 20:37, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2021
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi