Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium →  🔮 Co je dobré vědět
iduzel: 65100
idvazba: 77893
šablona: stranka_submenu
čas: 3.6.2023 21:27:50
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65100
idvazba: 77893
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/prvaci'
iduzel: 65100
path: 8547/11265/11271/11270/11479/65100
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Co je dobré vědět


Akademický rok 2022/2023 začíná 12. září 2022 a končí 10. září 2023

Slavnostní imatrikulace nových studentů se budou konat 20. 9. 2022 podle pokynů studijního oddělení.

Struktura akademického roku

 Zimní semestr

19. 9. 2022  -  23. 12. 2022

 výuka

2. 1. 2023  -  10. 2. 2023

 zkouškové období

 

Zimní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 10. 2. 2023.

Letní semestr

13. 2. 2023  -  19. 5. 2023

výuka

22. 5. 2023  -  23. 6. 2023

zkouškové období

28. 8. 2023  -    8. 9. 2023

zkouškové období

 

Letní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 8. 9. 2023.

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1.

8:00

-

8:50

 

7.

14:00

-

14:50

2.

9:00

-

9:50

 

8.

15:00

-

15:50

3.

10:00

-

10:50

 

9.

16:00

-

16:50

4.

11:00

-

11:50

 

10.

17:00

-

17:50

5.

12:00

-

12:50

 

11.

18:00

-

18:50

6.

13:00

-

13:50

 

12.

19:00

-

19:50

Studijní oddělení Ústavu ekonomiky a managementu

budova

patro

úřední hodiny

Ing. Kateřina Pavlíčková

bakalářské studium

Jankovcova 23, Praha 7

3

po 9.00 -11.00

st 9.00- 11.00, 14.00 - 15.00

čt 9.00 - 11.00

Jaroslava Bradáčová

navazující magisterské studium

Jankovcova 23, Praha 7

3

po 9.00 -11.00

st 9.00- 11.00, 14.00 - 15.00

čt 9.00 - 11.00

Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha

Jako studenti VŠCHT Praha získáváte účet v počítačové síti VŠCHT Praha, který vám umožní:

 • hlásit se do počítačové sítě VŠCHT (počítačové studovny, WiFi, síťové disky...)
 • přihlašovat se do informačních systémů školy (jako je např. Studijní informační systém)
 • využívat školní e-mailovou adresu 
 • získat zdarma Office 365 a další licence

Aktivace uživatelského účtu

Uživatelské jméno (login) a počáteční heslo se dozvíte po přihlášení k výsledkům přijímacích zkoušek ve webovém rozhraní Studijního IS, kde jsou zobrazeny formou aktuality.

Pokud by tyto údaje nebyly zobrazeny, obraťte se na Váš děkanát nebo technickou podporu Výpočetního centra – helpdesk@vscht.cz , tel. +420 220 443 100.

Počáteční heslo si musíte před použitím v dalších systémech (jako je studijní systém) změnit. Tím dojde k plné aktivaci vašeho účtu. Postupujte podle následujícího návodu:

Vstupte do školní pošty prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://mailex.vscht.cz (pozor https, ne http)

Zde vyplňte své uživatelské jméno a počáteční heslo.

Nyní se otevře nová stránka, kde si nastavíte své vlastní heslo.

Uživatelské jméno:  Vyplňte opět své uživatelské jméno
Aktuální heslo:  Vyplňte opět počáteční heslo
Nové heslo:  Dle vaší volby
Potvrzení nového hesla:  A ještě jednou totéž jako pojistka proti překlepům.

Při volbě nového hesla musíte dodržet následující požadavky:

 • nesmí být shodné s vámi již dříve užívanými hesly
 • nesmí obsahovat uživatelské jméno
 • musí obsahovat minimálně 12 znaků alespoň ze tří následujících skupin:
  • velká písmena anglické abecedy (A-Z)
  • malá písmena anglické abecedy (a-z)
  • čísla (0-9)
  • speciální znaky jako: ! @ # $ . , + - mezera atd.
 • heslo nesmí obsahovat diakritiku či jiné znaky národních abeced (mohli byste pak mít problémy s přihlášením k některým IS)

Heslo má omezenou časovou platnost – po uplynutí určité doby budou systémy VŠCHT Praha vynucovat opětovné provedení změny hesla

Nyní jste si nastavili heslo pro přístup do počítačové sítě školy a k jejím informačním systémům.

Okamžitě bude fungovat přístup k vaší emailové schránce s adresou ve tvaru login@vscht.cz. Tento e-mail je třeba sledovat, neboť na něj chodí důležité informace o studiu a provozu školy.  Oficiální elektronická komunikace mezi uživatelem a VŠCHT Praha týkající se studijních a pracovních záležitostí probíhá pouze prostřednictvím přidělené školní mailové adresy. Lze si nastavit přeposílání informací na svůj osobní e-mail. Více informací o elektronické poště naleznete na webu Výpočetního centra.

Studijní informační systém (SIS)

Přihlášení do SIS předchází aktivace uživatelského účtu (viz Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha). Všechny aplikace SIS vám budou přístupné až po zápisu do studia. 

Veškeré informace týkající se vašeho studia naleznete v SIS na adrese https://student.vscht.czLogin a heslo je stejné jako do školní počítačové sítě (Přihlášení počátečním heslem přístup neumožňuje!)

Zápis volitelných předmětů a přihlašování na rozvrh

pro zimní semestr probíhá od 8. 9. do 16. 9. 2022 v SIS pod ikonou „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Studenti 1. ročníku jsou na cvičení a přednášky již přihlášení, změny lze provádět jen ve výjimečných případech.

Předběžný zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro letní semestr 2022/23 bude probíhat od
16. 11. 2022.

Ubytování na kolejích

Studenti VŠCHT jsou ubytováni v kolejích SÚZ VŠCHT bloky Sázava – Chemická 952 (Ekonomická) a Volha – K Verneráku 950, v Praze 4-Kunraticích, 148 00. Ubytování zajišťuje ubytovací oddělení SÚZ VŠCHT.

Dopravní spojení : metrem (trasa C) do stanice Chodov pak autobus do stanice Volha. 

Telefonické spojení : ústředna: 220 447 111.

Informace: http://www.vscht.cz/suz

Pro nastupující 1. ročníky a nové žadatele z vyšších ročníků:

 • žádost o ubytování na koleji musí být pro zpracování podána elektronicky přímo v rezervačním systému ISKAM na adrese www.ubytovani.vscht.cz v termínu od 1. 7. - nejpozději však do 1. 8. 2022 (v odůvodněných případech je možné zaslat žádost písemně nebo vyřídit přímo na Provozním odboru SÚZ),
 • podmínkou a předpokladem pro zpracování žádosti o ubytování je u nových žadatelů zaplacení nevratného administrativního poplatku ve výši 400,- Kč (č. ú. 156 290 139/0300, variabilním symbolem je rodné číslo). Platba může být provedena bankovním převodem nebo on-line přes platební bránu GoPay přímo z ubytovacího systému ISKAM, nejpozději však do 5 kalendářních dnů po odeslání žádosti; žádosti bez zaplaceného administrativního poplatku budou při vyhodnocení vyřazeny,
 • výsledky vyhodnocení žádostí podaných do 1. 8. 2022 a informace o datu nástupu na koleje budou zveřejněny na www.vscht.cz/suz od 10. 8. 2022; přidělení ubytování se stává pro SÚZ závazným v okamžiku, kdy je student zapsán ke studiu,
 • žádosti (včetně administrativního poplatku) doručené po tomto datu budou hodnoceny dle kritérií pro přidělování lůžek jako žádosti doručené po termínu a budou vyhodnoceny po ukončení zápisů na všech fakultách,
 • ubytovací dekrety budou k vyzvednutí v den nástupu na Provozním odboru SÚZ (kolej Sázava), smlouva o ubytování bude podepsána na přidělené koleji při nástupu na kolej, a to v elektronické či papírové formě,
 • při nástupu na kolej bude od nových žadatelů požadováno předložení souhlasu příslušného bankovního ústavu s inkasem,
 • žádosti o ubytování spojené s dodatečnými zápisy ke studiu budou řešeny ve zvláštním režimu dle aktuálních kapacitních možností.

Informační brožura Koleje ke stažení zde

Poliklinika

V případě zájmu je pro studenty ubytované na koleji k dispozici zdravotní středisko Puls v koleji Sázava, Praha 4, Chemická 952. Pro studenty nebydlící na koleji je možnost se registrovat u praktického lékaře VŠCHT Praha, budova C, Studentská 6, Praha 6.

Stipendia

Na VŠCHT se uděluje prospěchové stipendium za dobré studijní výsledky, dále pak stipendium ubytovací, sociální a účelové (podrobnosti uvádí Stipendijní řád VŠCHT Praha).

Obecné zásady pro studium

Pro akademický rok 2022/2023 je stanovena povinná účast studenta v prezenční formě studia na výuce těchto předmětů:

 • Matematika A,B - cvičení  
 • Angličtina pro ekonomiku a management - je rozdělena do dvou úrovní podle výsledku rozřazovacího testu
 • Tělesná výchova – cvičení (student musí získat 4 zápočty během 1. – 5. semestru bakalářského studia), jeden ze zápočtů je možné nahradit sportovním kurzem

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování studia je pravidelná a aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Způsob kontroly a hodnocení účasti, stejně tak jako způsob náhrady neúčasti, určuje vedoucí ústavu spolu s garantem předmětu. Pro studenta s mimořádným studijním plánem (dále jen „MSP“), může vedoucí o účasti rozhodnout jinak.

Plnění studijních povinností během studia 

 • Plnění studijních povinností musí respektovat návaznost studijních povinností. Požadavek na návaznost a podmínky návaznosti jsou stanoveny garantem studijního programu a garantem studijního předmětu a jsou součástí informace k předmětu v SIS.
 • Student má právo u studijních povinností zakončených zkouškou na dva opravné termíny. Musí však využít termíny řádně vypsané ústavem zajišťujícím daný předmět, které jsou vypisovány vždy s dostatečnou kapacitou a v rovnoměrném rozložení během zkouškového období. Právo na opravné termíny zaniká, pokud student nevyužil možnost složit zkoušku v řádném termínu. Stanovení počtu opravných termínů u studijních povinností zakončených zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem je v kompetenci garanta studijního předmětu.
 • Student si může tutéž studijní povinnost zapsat maximálně třikrát. Při znovu zapsané studijní povinnosti má student pro její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání.
 • Semestr se řádně uzavírá splněním studijních povinností předepsaných studijním plánem a získáním počtu kreditů odpovídajícího minimálně třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Student je povinen si zapsat na každý semestr studijní povinnosti podle studijního plánu studijního programu.
 • K zápisu do dalšího semestru studijního programu je student povinen vždy získat v předchozím semestru minimálně 15 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů.
 • K zápisu do dalšího ročníku studijního programu smí studentovi chybět maximálně 15 kreditů z počtu kreditů odpovídajícího třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů.
 • Na začátku semestru zveřejní ústavy písemně požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám, včetně sylabů předmětů a podmínek průběžné kontroly.
 • Na zkoušky se studenti přihlašují/ odhlašují prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená neúčast nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací „F“.
 • Klasifikace zkoušek: „A“ (výborně), „B“ (velmi dobře), „C“ (dobře), „D“ (uspokojivě), „E“ (dostatečně), „F“ (nedostatečně). Klasifikaci zkoušky nebo klasifikaci zápočtu zapisuje zkoušející učitel do SIS.

Kompletní informace jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu VŠCHT Praha v části V. http://www.vscht.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy 

Informační brožury

Průvodce prváka

Průvodce bakalářem

Průvodce inženýrem

Aktualizováno: 10.11.2022 09:30, Autor: ...

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi