Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Celoživotní vzdělávání → 📯 Reference
iduzel: 59013
idvazba: 69434
šablona: stranka_submenu
čas: 20.6.2024 14:15:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 59013
idvazba: 69434
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/czv/reference'
iduzel: 59013
path: 8547/11265/11271/11270/56087/59013
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Reference


Léto  2024

Ing. Denisa Egrová,  absolventka  magisterského studia Projektové řzení inovací, studentka 5. ročníku FPBT a absloventka kurzu Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci

Kurz Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci  vedený Dr. Ivanem Olivou byl velmi přínosný. Vždy vítal otázky studentů a výklad podával srozumitelně, často s reálnými příklady z praxe. Kurz mi nejen rozšířil znalosti, ale také prohloubil ty dosavadní. Naučila jsem se například, jak je důležité správně definovat Misi a Vizi a provádět počáteční analýzy. Oceňuji snahu Dr. Olivovy předat své zkušenosti a pomoci studentům co nejlépe pochopit probíranou látku.


Zima 2023

Ing. Antoním Šperlich, student postgraduálního studia FTOP a absolvent kurzu Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví

Na úvod bych řekl, že kurz obsahoval vše, co bylo uváděno. Rozdělení kurzu na dvě části a dva vyučující mi přišlo jako dobrý nápad, protože se témata vzájemně prolínala a propojovala. Pojetí přednášek bylo výborné, protože problematika byla popsána důsledně a současně byla zachována srozumitelnost. Oceňuji, že přednášky (a styl přednášení) byly upraveny podle publika, takže byly zaměřeny na „pro nás důležitá témata“ v rozumné šíři. Takto získané znalosti mi přišly jako zapamatovatelné, přenositelné a především využitelné v reálných situacích. Absolvováním kurzu jsem získal základní vhled do dané problematiky a naučil se spoustu konkrétních nástrojů.

Ing. Barbora Kašparová, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia Řízení chemického průmyslu, absolventka kurzu Technology Skills for Project Managers

Jsem moc ráda, že jsem mohla kurz Technology Skills for Project Managers absolvovat. Nabízel širokou škálu nástrojů a softwarů, které jsou vyžadovány na mnoha pracovních pozicích. Díky tomu jsem získala základní vhled například do SQL nebo do nástrojů rodiny Microsoft. Velmi jsem ocenila, že díky tomu, že kurzy jsou online, jsem si jejich plnění mohla časově rozvrhnout podle své potřeby. Dalšími výhodami bylo, že v některých oblastech byla volba konkrétního kurzu na mně, a že jsme v průběhu získali mnoho certifikátů. Celý kurz byl pod vedením pana profesora Kačína, který nám v průběhu byl celou dobu kdykoliv nápomocen.

Mgr. Šarlota Fuchsová, posluchačka kurzu Doplňující didaktické studium angličtiny

Doplňující studium bylo pro mě velkým přínosem a naprosto splnilo mé očekávání. Lektorky kurzu byly velmi vstřícné a empatické. Dozvěděla jsem se mnoho praktických informací a zdrojů, které mohu v hodinách využívat. Poznala jsem také další úžasné kolegy, kteří byli do výuky AJ stejně tak zapálení jako já. 

Tomáš V., posluchač kurzu Doplňující didaktické studium angličtiny

Za mě bylo studium úžasné. Skvělé lektorky, báječní kolegové a mnoho užitečných informací a zdrojů. Toto studium splnilo mé očekávání, a to bylo posunout se dále ve svých didaktických schopnostech v anglickém jazyce. Nabyté poznatky se snažím uplatňovat ve svých hodinách a pro žáky to je příjemné zpestření. Největším přínosem pro mě byla atmosféra, kolektiv a dále i informace o umělé inteligenci, managementu třídy atd., je těžké vybrat, co bylo nejlepší. Vše mne obohatilo.


Jaro 2023

Dana O´Flynn, absloventka kurzu Doplňující didaktické studium angličtiny

Po absolvování Didaktiky AJ kombinovanou formou děkuji všem vyučujícím za velmi trpělivé, vstřícné, avšak také důsledné vedení. Dostalo se nám cenných poznatků po teoretické stránce, včetně užitečných materiálů ke stažení. Zejména oceňuji praktické návody, aktivity a doporučení. Tento semestr byl plný podnětů k přemýšlení a přinesl cennou motivaci pro další práci učitelky. Bylo to fajn.

Zajcevová Kristína, studentka 4. ročníku FPBT a absolventka kurzu Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci

Dr. Ivan Oliva mal výborné prednášky. Vždy uvítal každú otázku zo strany študentov. Výklad sa snažil podať čo najzrozumiteľnejšie, a tak aby si študenti z jeho lekcií odniesli čo najviac. Zároveň bolo veľkým plusom, že všetko bolo vysvetľované na reálnych príkladoch z jeho praxe.

Kateřina Dostálková, studentka 2. ročníku programu Ekonomika a management a absolventka kurzu Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci

Kurz Řízení firem v krizi a restrukturalizace podniku založený na šesti sezeních, mi přinesl nejen spoustu nových znalostí, ale také mi ucelil mé doposud získané vědomosti. Dozvěděla jsem se, jak důležité je použít 4P + S a určit si správnou Misi a Vizi, a také důležitost analýz v počátečních krocích. Pan Dr. Oliva byl po celou dobu velmi nápomocný a snažil se vše vysvětlit a předat své nesčetné zkušenosti, tak aby to pochopil každý. Na druhou stranu mě mrzí, že kurz neměl větší časovou dotaci, protože bychom měli čas probrat některé témata více do hloubky a vyzkoušet si své znalosti prakticky.

Určitě bych kurz doporučila všem, kteří si chtějí rozšířit obzory o řízení firem v krizi.

Ing. Lukáš Huml, student doktorského studia FPBT a absolvent kurzu Tvoření startup projektu

Kurz pod vedením Matouše Kostomlatského předčil má očekávání. Entusiasmus, se kterým Matouš své myšlenky realizoval, je mi vlastní, a tak jsem se v jeho společnosti a společnosti dalších účastníků kurzu, především studentů ústavu ekonomiky a managementu, cítil velmi dobře. Byť mi oproti mnohým kolegům chybělo velké penzum znalostí a mohl jsem se občas cítit diskvalifikovaný, kurz byl postaven tak dobře, že i já, s čistě přírodovědeckým vzděláním, jsem byl schopen plnit vytyčené úkoly a posouvat svůj projekt dopředu. Matouš ke svým manažerským a pedagogickým schopnostem využil i svých cenných kontaktů. Svým nápadem strhl k účasti i několik výjimečných odborníků, jak z akademické půdy, tak i ze světa businessu. Jejich přednášky a workshopy mi otevřely dveře k porozumění do té doby vzdáleným tématům. I přesto, že se v některých důležitých oblastech provozu a marketingu dodnes neumím moc pohybovat, tak díky absolvování toho kurzu jsem získal do této problematiky cenný vhled. Velmi pozitivně hodnotím celkovou vlastnost kurzu propojit více oborů ve smysluplnou vzdělávací jednotku.

Hynek Řeháček, student bakalářského studia FPBT a absolvent kurzu Tvoření startup projektu

Během kurzu zakládání startupů jsem měl možnost rozvíjet svůj nápad na nový startup. Na začátku jsem měl jen hrubou představu, ale během kurzu jsem se setkal s mnoha lektory z různých oborů, kteří mi pomohli v mnoha ohledech otevřít oči. Největší změna v mém nápadu spočívala v uvědomění, že v případě B2C modelu v oblasti doplňků stravy hraje mnohem více roli marketing a pocity než reálná kvalita produktu. Rovněž jsem si uvědomil, že největší přidanou hodnotou v dnešní uspěchané době je zjednodušení (anglicky convenience), neboli uživatelská přívětivost. Díky kurzu jsem také získal mnoho znalostí o marketingu, financích a tvoření business modelu, což mi pomohlo lépe naplánovat další kroky s mým startupem. Celkově vzato, kurz zakládání startupů mi umožnil nejenom rozvíjet svůj nápad, ale také mi pomohl přizpůsobit ho aktuálním potřebám trhu a zákazníků.

Martina Novoveská, studentka 2. ročníku Ekonomika a management a absolventka kurzu Tvoření startup projektu

Kurz tvoření startupu byl skvělou zkušeností. Kurz byl komplexní a pokryl několik klíčových témat pro tvoření startupu jako je Lean Canvas, prototypování, zakladatelský rozpočet a mnoho dalších. Matouš, který tento kurz vedl, byl vždy velmi nápomocný, takže kdykoliv jsme potřebovali poradit či pomoct, byl nám k dispozici a díky pracování v týmech na skutečných nápadech jsme si mohli hned vyzkoušet veškeré vědomosti v praxi. Určitě bych tento kurz doporučila všem, kteří se o startupy zajímají.


Léto 2022

Mgr. Kateřina Vitochová, absolventka Rozšiřujícího studia angličtiny


Podzim 2021

Bc. Marek Mrva,  studující navazujícího magisterského studia na FTOP a absolvent kurzu English for Specific Business Purposes

"Kurz jsem dokončil v červnu a zužitkoval již v září. Pracuji ve sklárně (lahve na pivo, víno a destiláty) a vedení se rozhodlo zmodernizovat výrobní linku pomocí francouzských kontrolních strojů. Mým úkolem bylo tlumočit jednání před a po dokončení inspekční linky a usnadnit komunikaci pro inženýry, kteří přijeli linku nainstalovat. Díky kurzu English for Specific Business Purposes jsem měl jistotu, že tlumočím správně během jednání o předání strojů v hodnotě více než 450 000 eur."


Jaro 2021

Ing. Martin Svoboda,  studující doktorského studia na FPBT a účastník kurzu Jak být ekonomicky zdatným technickým ředitelem?

"Přestože se již nějaký rok pohybuji v korporátním prostředí a s termíny jako strategické rozhodnutí, procesní management, taktický management a další se setkávám prakticky denně, po dnešní přednášce jsem si uvědomil, že jsem jim nikdy správně nerozuměl. Oceňuji, že termíny dostali poměrně jasnou definici a byly zasazeny co celkového rámce řízení organizace, takže mi konečně naskočili zásadní souvislosti a principy.

V hlavě mi utkvěl příběh Mixit s.r.o., který myslím přesně ukazoval, že na začátku stačí poměrně triviální nápad pramenící např. z vlastní neuspokojené poptávky. To důležité je ale mít vizi, správně definovat strategický cíl a zvolit nejlepší cestu k jeho dosažení. Poté na cestě k cíli přijdou milníky („bomby“), které teprve zásadně prověří schopnosti managera. Myslím, že je ve větších firmách obecně podceňovaný tok informací ohledně strategických cílů, což má za následek frustraci nižších managerů při nepochopení daných strategických rozhodnutí, která může vygradovat až v jakousi „sabotáž“ určitých zaměstnanců, nebo je příčinou vysoké fluktuace zaměstnanců na klíčových pozicích."

Bc. Lucie Škuderová, studentka 5. ročníku FPBT, účastnice kurzu Jak být ekonomicky zdatným technickým ředitelem?

"Tento kurz mne zaujal na první pohled, neváhala jsem a přihlásila se. Dle mých několika zkušeností s prací v laboratorním prostředí vím, že pokud má chemicky vzdělaný člověk ambice na vedoucí posty ve větších firmách, často je třeba mít určitý pojem o základním managementu, ekonomice, vedení lidí atd. VŠCHT je velmi kvalitní univerzita, nicméně tyto ekonomické zkušenosti vám nedá a mnohdy to vede k tomu, že absolvent zamrzne na laboratorní pozici bez šance stoupat do manažerských kruhů. A myslím, že právě to by mohly změnit nové ekonomické obory a aktivity pořádané Ústavem ekonomiky a managementu.

Upřímně, pro mě osobně je ekonomika a management velmi nepoutavé téma, několikrát jsem zkusila s tímto oborem začít, ale nikdy mi to nevydrželo. A nejinak tomu bylo před první přednáškou tohoto kurzu, čekala jsem, že mě to nijak nezaujme. Nicméně přišla změna! Přednáška pod vedením paní Švecové mě nadchla, byla poutavá, pestrá a moc dobře organizovaná. Kladně hodnotím i zapojení studentů do diskuze, práci ve skupinách a především průběžné testíky v Kahootu, díky kterým si určité věci opravdu vštípíte do paměti. K úplnému pochopení daného tématu hodně pomáhají i probírané příklady na jednotlivých firmách, to také velmi cením (a ještě se dozvíme něco zajímavého)."

Bc. Anežka Nováková, studentka 5. ročníku FPBT, účastnice kurzu Jak být ekonomicky zdatným technickým ředitelem?

"V důsledku aktuální pandemické situace bohužel nemám možnost pracovat na své diplomové práci v laboratoři a pokud mám být upřímná, tak jsem v první chvíli kurz považovala zejména jako dobrou příležitost, jak strávit zbývající čas, než bude opět umožněna prezenční výuka ve škole. Vzhledem k tomu, jak moc příjemně mě překvapila úvodní přednáška docentky Švecové, mám opravdu velkou motivaci kurz dokončit i v případě, že by se mi přednášky již kryly s prací v laboratoři. Úvodní přednáška byla velmi záživná, neměla jsem nejmenší problém udržet pozornost, což (nejen) u distanční výuky dokáže opravdu málo přednášejících. Velmi bych chtěla ocenit možnost ověřit si pochopení aktuálně probírané tématiky formou testů přes aplikaci Kahoot. Skvělá byla také možnost diskutovat se spolužáky v individuální místnosti po třech lidech přímo během hodiny v MS Teams, což jsem si během distanční výuky vyzkoušela poprvé.

Jelikož jsem v rámci svého oboru měla z předmětů zabývajících se managementem pouze předmět Systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin, byla pro mě většina informací poměrně nová. Vzhledem k tomu, že všechny informace byly vysvětlovány rovnou na příkladech, se všechno hezky pamatovalo a nebyl problém se v přednášce orientovat. ,,Aha-efekt“ jsem měla u příkladu uvedení radleru na trh, na kterém bylo pěkně ukázáno, jak velkou roli hraje doba, kdy s nápadem na trh přijdu."


červen 2021

Ing. Martina Ježková, absolventka kurzu Doplňují didaktické studium angličtiny

"Velmi oceňuji mimořádně vstřícný, pozitivní až osobní  přístup lektorek, zejména paní Čadové. Pro mne osobně byly největším přínosem konkrétní praktické tipy do online výuky, některé jsem během druhého pololetí  školního roku rovnou vyzkoušela a zakomponovala do pravidelné výuky."

Mgr. et Mgr. Monika Jelínková, absolventka kurzu Doplňují didaktické studium angličtiny

"Doplňující didaktické studium angličtiny mi bylo přínosem, protože jsem si osvěžila metodiku jazykové výuky a dozvěděla se něco nového o aktuálních výukových trendech a využívání moderních technologií. Nejvíce jsem na kurzu ocenila to, že byl distanční formou, protože jako mimopražská maminka na mateřské dovolené jsem ušetřila čas s cestováním do Prahy.  Jsem si jistá, že nabyté znalosti využiji v praxi až se vrátím do práce, protože kurz byl velmi prakticky zaměřený. Naučila jsem se používat MS Teams a různé aplikace, které se hodí pro výuku (nejen) cizích jazyků. Celkově hodnotím celý kurz pozitivně, obzvlášť se mi líbil přístup vyučujících, které byly po celé trvání kurzu milé, ochotné, nápomocné a dávaly nám dost prostoru pro diskuze na probíraná témata.

Překvapilo mě množství úkolů, které jsme museli každý týden vypracovat a odevzdat, myslela jsem, že své učitelské nápady využiji až u závěrečné zkoušky. "


leden 2021

Mgr. Hana Stejskalová, absolventka kurzu Doplňují didaktické studium angličtiny

"Největším přínosem mi byly již zmiňované tipy a aktivity, pojmenování hlavních technik a metod a dále pak jejich vyzkoušení v praxi, ať už na vlastní hodině nebo právě na kurzu didaktiky. Právě příprava ukázkové hodiny a sledování hodin připravených od ostatních mi dalo hodně a kurz by tomu v budoucnu mohl věnovat více prostoru. Každopádně jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila, ujasnila jsem si díky němu mnoho pojmů, technik i metod. Probíhal v milém prostředí, na cokoliv jsme se mohli zeptat a jakékoliv nejasnosti jsme si vždy vysvětlili."

Aktualizováno: 6.6.2024 11:02, Autor: Magda Matušková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi