Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Studium
iduzel: 11479
idvazba: 13554
šablona: stranka_submenu
čas: 2.7.2020 10:30:20
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studium

V současnosti se čeká na vyjádření Národního akreditačního ústavu (NAÚ) k předloženému akreditačnímu spisu bakalářského a magisterského studijního programu. V případě pozitivního vyjádření NAÚ budou přijímány přihlášky ke studiu v akademickém roce 2020/21.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management disponuje kompetencemi především v oblasti manažerské, ekonomické, jazykové a sociální.

Absolvent je schopen - provádět, sledovat a hodnotit základní podnikové činnosti na úrovni středního managementu, - informace předávat, zpracovávat, prezentovat je a obhajovat, - pracovat jak samostatně, tak v týmu, - používá pro práci exaktních metod a je schopen posuzovat situace v souvislostech.

Absolventi budou schopni vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižší a střední úrovní řízení podniku. Absolvování vybraných volitelných předmětů z různých oblastí praxe absolventům usnadní orientaci v problémech průmyslových podniků, nicméně uplatnění mohou najít i v dalších organizacích, které předpokládají znalost ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů. Uplatnění naleznou zejména ve výrobních podnicích, v odvětvích klasického průmyslu i Industry 4.0 či v poradenských firmách; typická pozice absolventa programu je prováděcí funkce v oblasti řízení lidských zdrojů, vyhodnocování provozní činnosti, rozpočetnictví, nastavování a organizování vnitřních obslužných procesů, vytváření reportů pro vrcholový management v oblasti financí, obchodu i výroby a její organizace. Důraz na jazykové kompetence umožní úspěšné uplatnění na trhu práce i v nadnárodních korporacích. V neposlední řadě absolvování Bc. studia akademicky zaměřeného programu umožní absolventům pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management nebo i v kterémkoli navazujícícm magisterském studiu ekonomického zaměření

Absolvent magisterského studijního programu Odvětvový management má důkladné znalosti řídících metod, podnikových procesů a odvětvových technologií, respektive technik, které je schopen integrovat za účelem samostatného řešení komplexních problémů v oblastech operativního a strategického řízení, řízení projektů, realizace investičních a obchodních případů a zavádění inovací. Může se uplatnit ve středních a vyšších úrovních podnikového management v průmyslu, ale i v institucích tvořících veřejné politiky, zabývajících se vývojem a inovacemi, v mezinárodním obchodu, financích nebo v poradenství, a to v tuzemsku i zahraničí. Je rovněž připraven pokračovat ke studiu v odpovídajícím typu doktorského studijního programu.

Pro absolventa je charakteristické propojení pokročilých znalostí a dovedností ekonomicko-manažerského charakteru se zvláštním důrazem na zvládnutí kvantitativních metod nezbytných k řešení náročných rozhodovacích problémů a na schopnost řízení multidisciplinárních a multikulturních týmů, spolu s hlubším poznáním procesů a technik v určitém odvětví na úrovni potřebné k efektivnímu řízení. Je schopen analyzovat získaná data a činit na jejich základě racionální rozhodnutí, chápe podstatu tvorby a realizace hodnoty ve výzkumu, výrobě i marketingu, umí pracovat v multidisciplinárních a mezinárodních týmech a řídit je. Získal odpovídající exaktní vzdělání včetně schopností je uplatnit při řešení konkrétních problémů, znalosti a dovednosti v oblastech projektového, procesního a finančního řízení, rámcové procesní, technologické a odvětvové znalosti podle zvolené specializace, a také nezbytné jazykové a komunikační dovednosti, zahrnující prokázanou schopnost studia a odborné práce v anglickém jazyce. Tato kombinace přispívá k tomu, aby se na svém pracovišti mohl stát nositelem inovací a změny v řídící, obchodní a strategické oblasti, a také aby se minimalizovala doba nezbytného zaškolení a získávání odborné praxe.

Aktualizováno: 19.3.2020 18:00, Autor: Jana Motejzíková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi