Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Ekonomika a management
iduzel: 57812
idvazba: 68101
šablona: stranka_submenu
čas: 28.10.2021 06:40:44
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekonomika a management (Bc.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění a dalšího profesního růstu. Všichni posluchači absolvují povinné předměty, charakterizující absolventa kvalitního vysokoškolského ekonomického programu. Ty zahrnují matematiku, statistiku a ekonomii, které jsou teoretickým základem pro rozvoj znalosti a dovednosti v profilujících oblastech jako jsou management, podniková ekonomika, finance, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Přitom se intenzivně zdokonalují v angličtině, čímž dosáhnou úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Po jejím dosažení mohou své jazykové dovednosti dále rozvíjet zapisováním předmětů v cizím jazyce nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Od třetího semestru volí odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se dále profilují ve zvolené oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Uplatnění absolventů

Program připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe, používající pro práci exaktní metody, a schopné pracovat samostatně i v týmu. Snadno proto najdou uplatnění ve výrobních podnicích, v různých typech projektů, ale i v poradenství nebo ve službách, a díky důrazu na jazykové kompetence také v mezinárodních společnostech a obchodu. Absolventi jsou rovněž připraveni pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management nebo v jiných kvalitních navazujících magisterských studijních programech ekonomického zaměření na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí podle vlastního výběru.

Přehledné schema programu

 ◳ EaM (png) → (originál)

Doporučené studijní plány a další informace o studiu najdete také v sekci o organizaci studia, o své zkušenosti se podělili i současní studenti našich programů.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

Vzorový test z matematiky ke stažení

Ukázkové zadání požadavků k přijímací zkoušce z AJ ke stažení

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • jeho celkový průměr ze všech předmětů na výročním vysvědčení z předposledního ročníku střední školy byl nejhůře 1,5 včetně za předpokladu, že součástí středoškolského studia byl „Anglický jazyk“ i „Matematika“,
  • absolvoval Národní srovnávací zkoušky NSZ Scio z matematiky anebo z anglického jazyka, přičemž uznána bude zkouška, kde student dosáhl alespoň 75. percentilu,
  • úspěšně složil přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny na jiné veřejné vysoké škole v Česku, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu,
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky anebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Zde najdete přihlášku ke studiu.

Aktualizováno: 5.4.2021 11:01, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2021
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi