Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Ekonomika a management
iduzel: 57812
idvazba: 68101
šablona: stranka_submenu
čas: 20.4.2024 21:37:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 57812
idvazba: 68101
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uchazeci/EaM'
iduzel: 57812
path: 8547/11265/11271/11270/57811/57812
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekonomika a management (Bc.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění a dalšího profesního růstu. Všichni posluchači absolvují povinné předměty, charakterizující absolventa kvalitního vysokoškolského ekonomického programu. Ty zahrnují matematiku, statistiku a ekonomii, které jsou teoretickým základem pro rozvoj znalosti a dovednosti v profilujících oblastech jako jsou management, podniková ekonomika, finance, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Přitom se intenzivně zdokonalují v angličtině, čímž dosáhnou úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Po jejím dosažení mohou své jazykové dovednosti dále rozvíjet zapisováním předmětů v cizím jazyce nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Od třetího semestru volí odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se dále profilují ve zvolené oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Uplatnění absolventů

Program připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe, používající pro práci exaktní metody, a schopné pracovat samostatně i v týmu. Snadno proto najdou uplatnění ve výrobních podnicích, v různých typech projektů, ale i v poradenství nebo ve službách, a díky důrazu na jazykové kompetence také v mezinárodních společnostech a obchodu. Absolventi jsou rovněž připraveni pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management nebo v jiných kvalitních navazujících magisterských studijních programech ekonomického zaměření na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí podle vlastního výběru.

Přehledné schema programu

 ◳ EaM (png) → (originál)

Doporučené studijní plány a další informace o studiu najdete také v sekci o organizaci studia, o své zkušenosti se podělili i současní studenti našich programů.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají prostřednictvím této stránky. Uchazeč označí v roletce Typ přihlášení volbu Registrace nových zájemců o studium.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %. Přijímací zkoušky proběhnou ve druhé polovině května.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících podmínek:

  • byl v průběhu středoškolského studia úspěšným řešitelem krajského kola matematické olympiády,
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší; povinnou přílohou pro posouzení žádosti je doložení certifikátu.

Pokud student doloží, že jeho celkový průměr ze všech předmětů na výročním vysvědčení z předposledního ročníku střední školy byl nejhůře 1,5  za předpokladu, že součástí středoškolského studia byl „Anglický jazyk“ i „Matematika“, získává 10 procentních bodů z maximálního možného výsledku navíc; je-li průměr do 1,25 včetně, pak získává 20 procentních bodů navíc (povinnou přílohou pro posouzení je ověřený výpis známek nebo rozhodné vysvědčení).

Vzorový test z matematiky

Vzorový test z anglického jazyka

Podmínky přijetí pro zahraniční uchazeče – studium v češtině

Pro uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka. Zkouška probíhá ústně a uchazeč při ní prokazuje znalosti obecného jazyka na úrovni B2 podle SERR a osvojení odborné terminologie. Složení zkoušky je podmíněno ziskem minimálně 70 %.

Zkouška z českého jazyka proběhne na přelomu května a června 2024. O konkrétním termínu a času konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. dubna na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu. Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v druhé polovině srpna 2024.

Zkouška v roce 2024 proběhne prezenčně (v Praze) a to jak řádný, tak náhradní termín.

Odbornou terminologií je terminologie z oblasti ekonomiky a managementu.

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie.

Aktualizováno: 22.1.2024 15:11, Autor: Magda Matušková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi