Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Řízení chemického průmyslu
iduzel: 57814
idvazba: 67901
šablona: stranka_submenu
čas: 4.12.2023 06:27:39
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 57814
idvazba: 67901
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uchazeci/RChP'
iduzel: 57814
path: 8547/11265/11271/11270/57811/57814
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení chemického průmyslu (Ing.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-technický studijní program určený především absolventům bakalářských nebo magisterských studijních programů technického a přírodovědného směru. Posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle toho volí studenti předměty z nabídky fakult VŠCHT, poskytující ucelené znalosti procesů a technologií v průmyslu v rozsahu minimálně 19 kreditů. Tato specializace je tedy vhodná zejména pro uchazeče, kteří mají předpoklady a zájem se vedle managementu hlouběji věnovat i odborným předmětům, vyučovaným na VŠCHT v rámci chemicko-technologických oborů. Schopnost odborné práce v cizím jazyce rozvíjejí zapisováním předmětů v angličtině nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Součástí studijního plánu je i odborná praxe.

Uplatnění absolventů

Absolvent získal pokročilé ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti a poznal klíčové procesy a technologie v určitém průmyslovém oboru, čímž je připraven k jeho efektivnímu řízení. Uplatní se ve středních a vyšších úrovních podnikového managementu, a to zejména v chemickém, potravinářském, petrochemickém či farmaceutickém průmyslu, v institucích tvořících veřejné politiky, zabývajících se výzkumem a vývojem či ochranou životního prostředí, a to v tuzemsku i zahraničí. Je rovněž připraven pokračovat ke studiu v odpovídajícím typu doktorského studijního programu.

Přehledné schema specializace

 ◳ RChP_schema (png) → (originál)

* Povinně-volitelné předměty ve žlutých polích zajišťují fakulty VŠCHT Praha a jejich nabídka se může měnit.

Doporučené studijní plány a další informace o studiu najdete také v sekci o organizaci studia, o své zkušenosti se podělili i současní studenti našich programů.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají prostřednictvím této stránky. Uchazeč označí v roletce Typ přihlášení volbu Registrace nových zájemců o studium.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovac, Řízení chemického průmyslu a Řízení udržitelnosti a regionální rozvoj se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %. Na základě výsledku přijímací zkoušky se sestaví pořadí uchazečů, kteří jsou pak přijati do maximální kapacity programu a specializací.

Vzorový test z matematiky ke stažení

Ukázkové zadání požadavků k přijímací zkoušce z AJ ke stažení

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  • úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Podmínky přijetí pro zahraniční uchazeče – studium v češtině

Uchazeči o studium na Ústavu ekonomiky a managementu skládají zkoušku z češtiny přímo na ÚEM VŠCHT, a to prezenčně. V roce 2023 se zkouška bude konat ve dnech 30. a 31. května 2023, případný náhradní (ne však opravný) termín bude 29. srpna 2023 a není na něj nárok. Konkrétní den a čas bude každému uchazeči sdělen v předstihu emailem.

Zkouška se skládá z obecného jazyka a odborné terminologie z oblasti ekonomiky a managementu. Pro přípravu ke zkoušce můžete využít např. učebnici Čeština pro ekonomy (Čechová, Remediosová) a český tisk zaměřený na ekonomiku (např. E15).

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu a uchazeči, kteří předloží certifikát B2 ze zkoušky na UJOP UK nebo z Ústavu pro jazyk český AV, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie. Certifikát nesmí být starší než jeden rok.

Aktualizováno: 14.11.2023 14:40, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi