Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Řízení chemického průmyslu
iduzel: 57814
idvazba: 67901
šablona: stranka_submenu
čas: 28.10.2021 05:49:37
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení chemického průmyslu (Ing.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-technický studijní program určený především absolventům bakalářských nebo magisterských studijních programů technického a přírodovědného směru. Posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle toho volí studenti specializace předměty z nabídky fakult VŠCHT, poskytující ucelené znalosti procesů a technologií v průmyslu. Schopnost odborné práce v cizím jazyce rozvíjejí zapisováním předmětů v angličtině nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů. Součástí studijního plánu je i odborná praxe.

Uplatnění absolventů

Absolvent získal pokročilé ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti a poznal klíčové procesy a technologie v určitém průmyslovém oboru, čímž je připraven k jeho efektivnímu řízení. Uplatní se ve středních a vyšších úrovních podnikového managementu, a to zejména v chemickém, potravinářském, petrochemickém či farmaceutickém průmyslu, v institucích tvořících veřejné politiky, zabývajících se výzkumem a vývojem či ochranou životního prostředí, a to v tuzemsku i zahraničí. Je rovněž připraven pokračovat ke studiu v odpovídajícím typu doktorského studijního programu.

Přehledné schema specializace

 ◳ RChP_schema (png) → (originál)

Červeně vyznačené povinně-volitelné předměty zajišťují fakulty VŠCHT Praha a jejich nabídka se může měnit.

Doporučené studijní plány a další informace o studiu najdete také v sekci o organizaci studia, o své zkušenosti se podělili i současní studenti našich programů.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovací nebo Řízení chemického průmyslu se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

Vzorový test z matematiky ke stažení

Ukázkové zadání požadavků k přijímací zkoušce z AJ ke stažení

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  • úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Zde najdete přihlášku ke studiu.

Aktualizováno: 5.4.2021 11:02, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2021
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi