Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium → Projektové řízení inovací
iduzel: 12246
idvazba: 64840
šablona: stranka_submenu
čas: 1.3.2024 12:59:13
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12246
idvazba: 64840
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/PRI'
iduzel: 12246
path: 8547/11265/11271/11270/11479/12246
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projektové řízení inovací


Doporučené časové plány studia

Rozvrhy pro letní semestr 2023/2024

1. ročník (prezenční studium)

Stáhni PDF

1. ročník (kombinované studium)

Stáhni PDF

2. ročník (prezenční studium)

Stáhnout PDF

2. ročník (víkendová výuka)

Stáhnout PDF

Vedoucí a navržená témata diplomových prací:

Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

 • Moderní formy podnikového vzdělávání
 • Inovace systému rozvoje pracovníků
 • Metody hodnocení pracovníků
 • Methods of Employees’ Evaluation

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

 • Stanovení hodnoty firmy
 • Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu
 • Ekonomické dopady product placementu ve filmové tvorbě
 • Firm Assessment
 • Value Assessment of an Innovation Company or Project

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

 • Strategie řízení vztahů se zákazníky
 • Zavedení nového výrobku na trh
 • Faktory ovlivňující chování zákazníků na sociálních sítích
 • Customer Relationship Management

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

 • Plány udržitelnosti (např. mobilita, odpadové hospodářství, zelené střechy, kvalita života …)
 • Podnikání měst a obcí v České republice
 • Resilience měst v České republice
 • Sustainability Planning

Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.

 • Tvorba systému pro hodnocení výkonnosti pracovníků

Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.

 • Optimalizace podnikových procesů
 • Design a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace
 • Tvorba informačního systému
 • Business Process Optimization
 • Software development for business processes support in a selected organization
 • Information System Design

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

 • Zvyšování podnikové produktivity

Ing. Josef Košťálek, Ph.D.

 • Procesní optimalizace

Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.

 • Analýza dopadu investičních pobídek
 • Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu

Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu
 • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku
 • Using Statistical Methods in Corporate Management
 • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management

Ing. Petra Králová, Ph.D.

 • Komunikační strategie podniku
 • Zákaznická zkušenost, spokojenost, loajalita
 • Chování zákazníka v kontextu udržitelné spotřeby
 • Customer Experience

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

 • Segmentace trhu
 • Nutriční značení potravin a jeho vliv na nákupní chování zákazníků
 • Market Segmentation

Ing. Robin Maialeh, Ph.D.

 • Agentní a dynamické modely v ekonomii
 • Vztah finančních trhů a reálné ekonomiky
 • Agent-based and Dynamic Models in Economics
 • Financial Market and the Real Economy

doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.

 • Tvorba finanční strategie podniku

doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA

 • Revitalizace areálů po těžbě uhlí v ČR - hodnocení a perspektivy
 • Koncept shrinking cities v prostředí českých měst
 • Aplikace regionální politiky ve vybraném městě: vybrané projekty
 • Image vybraného města a její dopad na rozvoj města

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

 • Vliv digitální transformace na nákupní proces průmyslových podniků
 • Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely
 • Projekt zvýšení loajality a spokojenosti zákazníků ve vybraném internetovém obchodě
 • Projekt účinné internetové reklamní kampaně
 • Efficient E-marketing Strategy for a Company
 • Affiliate Marketing Project for a Company
 • Project of Marketing Communication Campaign for a Company
 • Project of Social Networks Usage for Marketing Purposes
 • Application Project of Electronic Marketing Forms in a Company

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

 • Analýza ekonomického okolí firmy
 • Business Environment Analysis

doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

 • Hodnocení dopadů strukturálních politik

Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

 • Aplikace statistických metod v řízení podniku

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

 • Stanovení hodnoty firmy nebo inovačního projektu
 • Postinvestiční audity
 • Hodnocení efektivnosti investice

Ing. Ivan Souček, Ph.D.

 • Řízení inovací v chemickém průmyslu

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

 • Optimalizace procesů

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

 • Tvorba a implementace finanční strategie
 • Design and Implementation of Financial Strategy

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

 • Hodnocení efektivnosti investice

Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

 • Dopady Průmyslu 4.0
 • Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví
 • Inovační procesy v průmyslovém designu

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

 • Analýza dopadů investičních pobídek

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

 • Projektové řízení
 • Implementace informačních systémů
 • Řízení produktových či procesních inovací
 • Strategický plán rozvoje firmy
 • Rizikový management
 • Project Management
 • Implementation of Information System
 • Product and Process Innovation Management
 • Strategic Business Development
 • Risk Management

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

 • Strategický plán rozvoje firmy
 • Balanced Scorecard
 • Strategic Business Development

PhDr. Jan Vašek, MSc.

 • Řízení inovací v podniku
 • Řízení nákupu a dodavatelského řetezce
 • Strategické řízení a plánování
 • Procurement and Supply chain management
 • Strategic Management and Planning
 • Innovation Management in Companies

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

 • Diagnostika výkonnosti organizace
 • Digitální transformace organizace
 • Řízení procesních inovací

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

 • Analýza nákladů životního cyklu produktu
 • Finanční analýza podnikatelského záměru za podmínek nejistoty
 • Analýza finančních rizik a návrh zajišťovací strategie
 • Řízení rizika dopadu krize COVID-19 na dodavatelské řetězce
 • Product Life Cycle Cost Analysis
 • Business Case Assessment under Uncertainty
 • Financial Risk Analysis and Hedging Strategy
 • Managing the Risks of COVID-19 Crisis Impacts on Supply Chains

Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.

 • Ekonometrické metody v analýza tržního prostředí
 • Econometric Methods in Business Environment Analysis

doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.

 • Řízení projektů
 • Studie proveditelnosti

Státní závěrečné zkoušky

Student odevzdává diplomovou práci dle instrukcí na intranetu (po přihlášení https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace/D) nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Student má možnost diplomovou práci zapsat i jako předmět AM501009 (Diploma Thesis); v takovém případě ji vypracuje i obhajuje anglicky, a jde o předmět absolvovaný v cizím jazyce.

Student se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce přihlašuje na studijním oddělení.

Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce zpravidla probíhá v jednom dni před zkušební komisí formou odborné rozpravy k oblastem z každého ze zveřejněných okruhů na základě otázek kladených členy zkušební komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha, čl. 31 a 32.

Organizace je následující: Student krátce (přibližně 10 minut) prezentuje svou závěrečnou práci s pomocí připraveného materiálu (prezentace v Powerpointu nebo poster), poté odpovídá na otázky, položené členy komise, kde je třeba zohlednit i posudky k práci. Následuje zkoušení z odborné části dle okruhů ke Státní závěrečné zkoušce.

Aktualizováno: 12.2.2024 12:35, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi