Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Zájemci o studium → Projektové řízení inovací
iduzel: 57813
idvazba: 67904
šablona: stranka_submenu
čas: 21.3.2023 14:28:45
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 57813
idvazba: 67904
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 57813
path: 8547/11265/11271/11270/57811/57813
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projektové řízení inovací (Ing.)


Charakteristika

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program určený především absolventům kvalitních bakalářských studijních programů ekonomického směru, a také absolventům studijních programů technického a přírodovědného směru k rozšíření jejich vzdělání. Posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle toho volí studenti specializace blok odborných předmětů tématického zaměření, čímž prohlubují své kompetence v oblasti financí, projektového či procesního řízení nebo logistiky a dodavatelského řetězce. Tyto předměty zapisují v angličtině, čímž dále rozvíjejí svou schopnost odborné práce v cizím jazyce, která je jednou ze stěžejních charakteristik profilu absolventa.

Uplatnění absolventů

Pro absolventa je charakteristické propojení pokročilých ekonomicko-manažerských znalostí a dovedností charakteru s hlubším poznáním procesů a technik v určité odborné disciplíně na úrovni potřebné k jejímu efektivnímu řízení. Uplatní se ve středních a vyšších úrovních podnikového managementu v různých odvětvích průmyslu, ale i v institucích tvořících veřejné politiky, zabývajících se vývojem a inovacemi, v řízení projektů, v mezinárodním obchodu, financích nebo v poradenství, a to v tuzemsku i zahraničí. Je rovněž připraven pokračovat ke studiu v odpovídajícím typu doktorského studijního programu.

Přehledné schema specializace

 ◳ PRI (png) → (originál)

* Struktura povinně-volitelných předmětů zaměření Logistics & Supply Chain Management je mírně odlišná.

Doporučené studijní plány a další informace o studiu najdete také v sekci o organizaci studia, o své zkušenosti se podělili i současní studenti našich programů.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají prostřednictvím této stránky. Uchazeč označí v roletce Typ přihlášení volbu Registrace nových zájemců o studium.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovací nebo Řízení chemického průmyslu se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

Vzorový test z matematiky ke stažení

Ukázkové zadání požadavků k přijímací zkoušce z AJ ke stažení

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, pokud splňuje některou z následujících možností:

  • absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  • má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  • úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  • úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Podmínky přijetí pro zahraniční uchazeče – studium v češtině

Uchazeči o studium na Ústavu ekonomiky a managementu skládají zkoušku z češtiny přímo na ÚEM VŠCHT, a to prezenčně. V roce 2023 se zkouška bude konat ve dnech 30. a 31. května 2023, případný náhradní (ne však opravný) termín bude 29. srpna 2023 a není na něj nárok. Konkrétní den a čas bude každému uchazeči sdělen v předstihu emailem.

Zkouška se skládá z obecného jazyka a odborné terminologie z oblasti ekonomiky a managementu. Pro přípravu ke zkoušce můžete využít např. učebnici Čeština pro ekonomy (Čechová, Remediosová) a český tisk zaměřený na ekonomiku (např. E15).

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu a uchazeči, kteří předloží certifikát B2 ze zkoušky na UJOP UK nebo z Ústavu pro jazyk český AV, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie. Certifikát nesmí být starší než jeden rok.

Aktualizováno: 20.3.2023 10:10, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi