Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Studium → Řízení chemického průmyslu
iduzel: 11963
idvazba: 64841
šablona: stranka_submenu
čas: 25.5.2024 09:41:26
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 11963
idvazba: 64841
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/RChP'
iduzel: 11963
path: 8547/11265/11271/11270/11479/11963
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení chemického průmyslu


Doporučené časové plány studia

1. ročník

 ◳ RCHP1R (png) → (originál)

2. ročník

 ◳ RCHP2R (png) → (originál)

Odborná praxe

K odborné praxi, která je povinnou součástí specializace Řízení chemického průmyslu a zapisuje se v českém programu pod kódem M837004, se vztahuje Směrnice rektora (včetně příloh, dostupná po přihlášení) s upřesňující instrukcí. Administrátorem praxí na Ústavu ekonomiky a managementu je dr. Botek.

Při dodržení příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu je za tento předmět možné uznat i předmět, absolvovaný za obdobných podmínek v rámci navazujícího magisterského studia na některé z fakult VŠCHT Praha (např. M352001).

Témata diplomových prací

Ve specializaci Řízení chemického průmyslu je téma diplomové práce možné volit jedním z následujících způsobů:

  • Ze seznamu témat, vypsaných pro specializaci Projektové řízení inovací;
  • Po dohodě s některým z vedoucích, vypisujících témata pro specializaci Projektové řízení inovací, tak, aby nové téma odpovídalo profilu absolventa specializace;
  • Po dohodě s některým z profesorů a docentů na fakultách VŠCHT Praha, tak, aby nové téma odpovídalo profilu absolventa specializace.

Státní závěrečné zkoušky

Student odevzdává diplomovou práci dle instrukcí na intranetu (po přihlášení https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace/D) nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Student má možnost diplomovou práci zapsat i jako předmět AM501009 (Diploma Thesis); v takovém případě ji vypracuje i obhajuje anglicky, a jde o předmět absolvovaný v cizím jazyce.

Student se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce přihlašuje na studijním oddělení.

Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce zpravidla probíhá v jednom dni před zkušební komisí formou odborné rozpravy k oblastem z každého ze zveřejněných okruhů na základě otázek kladených členy zkušební komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha, čl. 31 a 32.

Organizace je následující: Student krátce (přibližně 10 minut) prezentuje svou závěrečnou práci s pomocí připraveného materiálu (prezentace v Powerpointu nebo poster), poté odpovídá na otázky, položené členy komise, kde je třeba zohlednit i posudky k práci. Následuje zkoušení z odborné části dle okruhů ke Státní závěrečné zkoušce.

Aktualizováno: 12.2.2024 12:38, Autor: Jan Vlachý

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi