Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Řízení inovací
iduzel: 12236
idvazba: 14524
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 11:53:48
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení inovací

Představení předmětu

Cílem výuky předmětu je dokázat, že komplexní inovace nejsou jen výsledkem náhody, nebo ojedinělého nápadu, ale cílevědomě řízeným procesem podnikatelského charakteru. Aktuální předmět učí studenty systematickému hledání pokrokových změn, jejich systematickému třídění a praktickému využívání v praxi podnikatelů. V předmětu se hojně využívají případové studie a prezentace studentů. Představuje studentům inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy. Směřuje jednak k úspěšnému zavedení technického výrobku na trh a na zvýšení míry efektivnosti fungování výrobních a provozních systémů podniku. Studenti seminární formou diskutují o procesech které vedou ke konkurenčním výhodám a silné pozici podniku na trhu. Předmět uvádí inovace do přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem. Inovace podtrhuje jako výsledek výzkumné činnosti, investic do know-how a licencí i nových organizačních opatření. Všímá si užití nových materiálů, strojů, nástrojů i informačních technologií, sociálních aktivit i změn v celoživotním vzdělávání. Výuka vhodně integruje související technické a manažerské předměty, čímž reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe.

Témata:

1. Úloha inovací v současném podnikání
2. Řízení inovací
3. Strategické řízení inovací
4. Kritéria hodnocení pro inovační strategie
5. Hodnocení proveditelnosti inovační strategie
6. Operativní řízení inovací
7. Ekonomická efektivnost inovací
8. Investiční program firmy
9. Výzkum a vývoj
10. Transfer technologií
11. Lidský faktor v inovačním procesu
12. Riziko a nejistota v rozhodování o inovačních záměrech
13. Inovační projekty v evropském a mezinárodním kontextu
14. Závěrečné hodnocení vhodnosti variant inovačních projektů

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen ústní zkouškou, na kterou se mohou studenti zapsat po získání zápočtu. Pro jeho získání je potřebné zpracovat a přednést seminární práci, dále pak 1 aktualitu.

Doporučená literatura

TIDD J.,BESSANT J.,PAVITT K.,Řízení inovací,Computer Press,Brno,2007,9788025114667
PITRA Z.,Management inovačních aktivit,Professional Publishing,Praha,2006,808694610X
JÁČ I.,RYDVALOVÁ P.,ŽIŽKA M.,Inovace v malém a středním podnikání,Computer Press,Brno,2005,8025108538
VLČEK R.,Management hodnotových inovací,Management Press, Praha, 2008, 9788072611645

Aktualizováno: 22.12.2014 00:03, Autor: Adéla Navarová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi