Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Manažerská ekonomika
iduzel: 12231
idvazba: 14514
šablona: stranka
čas: 25.5.2024 09:04:14
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12231
idvazba: 14514
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/maneko'
iduzel: 12231
path: 8547/11265/11271/11270/11968/12231
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Manažerská ekonomika

Představení předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky, které jsou předpokladem pro výkon manažerských a ekonomických funkcí. Manažerská ekonomika spojuje ekonomickou teorii, zejména mikroekonomii a teorii podnikové ekonomiky, s metodami a nástroji analýzy a optimalizace a poskytuje tak důležité nástroje pro manažerskou a podnikatelskou činnost.

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na začátku každého semestru bude upřesněn harmonogram jednotlivých aktivit. Každý učební blok (3 hodinový) se bude skládat z výkladu, diskuse, kvízů a případových studií. 

Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části Základní literatura, případně je studenti naleznou na disku S v PC, které jsou v síti VŠCHT Praha.

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.
Zápočet spočívá v písemném testu. Test obsahuje minimálně 20 otázek s odpověďmi A-E, z nichž může být i více správných. K nalezení správné odpovědi bude student muset u některých otázek použít vlastní výpočet. Maximálně je možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 60 bodů.
Zkouška je ústní.

Základní literatura

Synek M. a kol: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, Praha 2004.
Synek M. a kol: Podniková ekonomika. C.H. Beck, Praha 2006.
Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management. VŠCHT Praha, Praha 2004.
Soukupová V., Strachotová D.:Podniková ekonomika. VŠCHT Praha, 2. vydání, Praha 2009.
Strachotová D. a kol.: Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky. VŠCHT Praha, Praha 2009.

Uveřejněné materiály jsou určeny výhradně pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem.
S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Inovace předmětu

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Aktualizováno: 19.9.2019 15:34, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi