Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Průmyslové inženýrství
iduzel: 12226
idvazba: 14504
šablona: stranka
čas: 8.8.2020 11:05:15
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Průmyslové inženýrství

Upozornění

Studium předmětu Průmyslové inženýrství (PI) je založeno na aktivním přístupu studentů k výuce. Řešení úloh na cvičení a zejména pak samostatných projektů probíhá v týmech. V případě, že se student nemůže účastnit výuky, je vhodné s vyučujícím předem dohodnout formu studia.

Studijní materiály

V SIS je uvedená doporučená literatura a další studijní materiály jsou studentům k dispozici na síťovém disku S, který je přístupný z domény VŠCHT Praha. Na disku S je složka PI, která obsahuje podrobné prezentace jednotlivých přednášek, podklady pro cvičení a zadání jednotlivých projektů.

Cvičení

Cvičení z předmětu Průmyslové inženýrství navazuje tematicky na přednášky, jejich cílem je procvičit prakticky některé metodiky, zejména z oblasti rozboru výrobního procesu, jeho optimalizace a další nástroje PI. Součástí cvičení jsou také simulační projekty, při nichž pracují studenti v týmech na zadaném úkolu. Některé projekty jsou bodovány, tyto body se pak započítávají do bodového limitu pro zápočtový test.

Klasifikační požadavky

Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, nicméně ji lze doporučit. 
Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.
K získání zápočtu je nutné absolvovat zápočtový test s úspěšností 65% a odevzdat protokoly ze zadaných povinných projektů. Počet zadání a jejich text, rovněž tak bodové limity k projektům, jsou upřesněny na začátku semestru.
 

Doplňkové materiály 

Uveřejněné materiály jsou určeny především pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem. S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Přílohy

Projekty - protokol →
Sylabus cvičení →
Sylabus přednášek →
Zkouškové otázky →

Aktualizováno: 23.5.2018 15:32, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi