Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Řízení intelektuálního kapitálu
iduzel: 20780
idvazba: 25771
šablona: stranka
čas: 24.7.2024 15:14:30
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20780
idvazba: 25771
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/int.kapital'
iduzel: 20780
path: 8547/11265/11271/11270/11968/20780
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení intelektuálního kapitálu

Upozornění

Studenti mají povinnost do konce třetího týdne semestru zadat kódy obdržených (či vybraných) referátů do SISu (aplikace Grupíček), vypracovat osnovu s plánovanou náplní a konzultovat ji s vyučujícím předmětu, jinak nebudou z předmětu atestování. Seznam referátů je na stránce dole; referáty budou rozdělené v prvních dvou týdnech semestru.

Další informace k referátům jsou součástí dokumentu s jejich tématy.

Podklady k přednáškám

Základní penzum informací je v monografii Koubek J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, 5. rozš. a dopln. vyd., Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8. Převážná většina bodů sylabu je zpracovaná také v publikaci Botek, M. Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. ISBN 978-80-7598-102-8. Pro podrobnější vhled do problematiky slouží přednášky předmětu a samozřejmě další odborná literatura. Vzhledem k aktuální situaci v průběhu semestru se případně může pořadí probíraných bloků změnit.

Uveřejněné materiály jsou určeny především pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem.
S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Přílohy

Okruhy ke zkoušce

Seznam referátů s pokyny

1. Místo HR ve znalostní ekonomice

2. Personální plánování a vytváření pracovního místa

3. Získávání a výběr pracovníků

4. Hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu

5. Stimulace a odměňování pracovníků

6. Vzdělávání pracovníků a řízení rozvoje kariéry

7. Osobnost a její vliv na vedení podřízených

8. Kreativita a podpory inovačního chování

9. Oblast sociální práce v organizaci, mezilidské vztahy a  podniková kultura

10. Komunikace v pracovním prostředí 

11. Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, pracovní stres

12. Pracovní skupiny a pracovní týmy

13. Práce s odcházejícími pracovníky

14. Personální oddělení ve 21. století

Aktualizováno: 18.9.2019 14:32, Autor: Marek Botek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi