Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Farmakoekonomika
iduzel: 12230
idvazba: 14512
šablona: stranka
čas: 1.3.2024 11:32:59
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12230
idvazba: 14512
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/farmako'
iduzel: 12230
path: 8547/11265/11271/11270/11968/12230
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Farmakoekonomika

Představení předmětu

Farmakoekonomika je organická součást ekonomiky zdravotnictví a vznikla z potřeby integrovat rozhodování medicínská a ekonomická. Současný farmaceutický průmysl produkuje desetitisíce druhů léčiv v různých lékových formách, jejich výzkum a vývoj je však nesmírně ekonomicky náročný. Proto výchova studentů, kteří budou schopni propojit své odborné technické a technologické znalosti s aspekty z oblasti manažerské ekonomiky má společenský význam.

Výuka

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na začátku každého semestru bude harmonogram výuky vyučujícím upřesněn.
Předmět probíhá pouze formou přednášek, v jejich průběhu však dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Některé učební bloky budou nahrazeny případovými studiemi.

Podklady k přednáškám

Kromě doporučené literatury jsou další studijní materiály studentům k dispozici na síťovém disku S, který je přístupný z domény VŠCHT Praha. Na disku S je složka Farmakoeko, která obsahuje podrobné prezentace jednotlivých přednášek, podklady pro praktické úlohy a zadání případových studií.

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen pouze písemnou zkouškou. Písemná zkouška spočívá v úspěšném řešení testu. Test bude obsahovat max. 25 otázek bez odpovědí. Bodová hodnota jednotlivých otázek nebude stejná, maximálně bude možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 55 bodů. Bodový výsledek testu bude základem pro hodnocení studenta. 

Základní literatura

Strachotová: Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019
Gladkij, Strnad: Zdravotní politika, zdraví a zdravotnictví
Drummond, O´Brien, Stoddart, Torrance: Methods for the economic evaluation of health care programmes
Gold, Siegel, Russel, Weinstein: Cost effectiveness in health and medicine
Lullmann, Kohr, Hein: Barevný atlas farmakologie
Periodika: Farmakoeonomika, Pharm Business Magazine, a další

Inovace předmětu

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Aktualizováno: 19.9.2019 15:19, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi