Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Farmakoekonomika
iduzel: 12230
idvazba: 14512
šablona: stranka
čas: 8.8.2020 10:28:41
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Farmakoekonomika

Představení předmětu

Farmakoekonomika je organická součást ekonomiky zdravotnictví a vznikla z potřeby integrovat rozhodování medicínská a ekonomická. Současný farmaceutický průmysl produkuje desetitisíce druhů léčiv v různých lékových formách, jejich výzkum a vývoj je však nesmírně ekonomicky náročný. Proto výchova studentů, kteří budou schopni propojit své odborné technické a technologické znalosti s aspekty z oblasti manažerské ekonomiky má společenský význam.

Výuka

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na začátku každého semestru bude harmonogram výuky vyučujícím upřesněn.
Předmět probíhá pouze formou přednášek, v jejich průběhu však dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Některé učební bloky budou nahrazeny případovými studiemi.

Podklady k přednáškám

Kromě doporučené literatury jsou další studijní materiály studentům k dispozici na síťovém disku S, který je přístupný z domény VŠCHT Praha. Na disku S je složka Farmakoeko, která obsahuje podrobné prezentace jednotlivých přednášek, podklady pro praktické úlohy a zadání případových studií.

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen pouze písemnou zkouškou. Písemná zkouška spočívá v úspěšném řešení testu. Test bude obsahovat max. 25 otázek bez odpovědí. Bodová hodnota jednotlivých otázek nebude stejná, maximálně bude možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 55 bodů. Bodový výsledek testu bude základem pro hodnocení studenta. 

Základní literatura

Strachotová: Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019
Gladkij, Strnad: Zdravotní politika, zdraví a zdravotnictví
Drummond, O´Brien, Stoddart, Torrance: Methods for the economic evaluation of health care programmes
Gold, Siegel, Russel, Weinstein: Cost effectiveness in health and medicine
Lullmann, Kohr, Hein: Barevný atlas farmakologie
Periodika: Farmakoeonomika, Pharm Business Magazine, a další

Inovace předmětu

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Aktualizováno: 19.9.2019 15:19, Autor: Dana Strachotová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi