Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Základy ekonomiky a managementu
iduzel: 49224
idvazba: 55639
šablona: stranka
čas: 8.8.2020 10:29:38
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy ekonomiky a managementu

Představení předmětu

Předmět Základy ekonomiky a managementu je koncipován tak, aby studenti získali aktuální přehled o základních pojmech a terminologii z ekonomiky. Dále budou ovládat tří bilanční systém podniku, členění nákladů a výnosů a základní podmínky řízení zisku. Studenti budou mít obecný přehled z podnikových financí. Dále budou studenti seznámeni se základní teoretickou bází managementu. Následně budou studenti ovládat jednotlivé dispozitivní funkce managementu, jako jsou plánování, organizování a kontrola podpořené podsystémem vedení lidských zdrojů a personálním zabezpečením podniku.

Sylabus předmětu je podrobně uveden v SIS. Na začátku každého semestru bude upřesněn harmonogram jednotlivých aktivit. Každý učební blok (3 hodinový) se bude skládat z výkladu, diskuse, příkladů a případových studií. 

Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části Základní literatura, případně je studenti naleznou na disku S v PC, které jsou v síti VŠCHT Praha.

Klasifikační požadavky

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.
Nárok na zápočet má student, který v průběhu semestru získá min. 60 bodů ze 100. Body bude možné získat:

  • 30 bodů za průběžné hodnocení 
  • 30 bodů  za 1. test (8.-9. týden)
  • 40 bodů 2. test (13.-14. týden)
  • v případě neúspěchu bude možné na začátku zkouškového období psát souhrnný test (70 bodů)

Otázky ke zkoušce

Základní literatura

SYNEK, M., a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
BLAŽEK, L. Management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4429-2.

Uveřejněné materiály jsou určeny výhradně pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některá data v nich obsažená jsou z veřejných zdrojů a z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny všechny citace tak, jak bývá v odborné literatuře zvykem.
S event. výhradami se prosím obracejte na autory.

Aktualizováno: 19.12.2019 19:19, Autor: Marek Botek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi