Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Digitální nákup → Digitální nákup - příspěvky z roku 2021 → Proč si vybrat zaměření Logistika a řízení dodavatelského řetězce na VŠCHT
iduzel: 57419
idvazba: 67326
šablona: stranka
čas: 1.3.2024 12:31:22
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 57419
idvazba: 67326
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/digitalni-nakup-scm/archiv-2021/proc-logistika-a-rizeni'
iduzel: 57419
path: 8547/11265/11271/11270/55750/57320/57419
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Proč si vybrat zaměření Logistika a řízení dodavatelského řetězce na VŠCHT

Studenti, kteří si v prvním ročníku navazujícího studia vybírají užší zaměření, mohou na Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT vybírat hned z několika atraktivních možností. V tomto příspěvku se pokusím vysvětlit, proč si vybrat právě zaměření Logistika a řízení dodavatelského řetězce.

Prudce se rozvíjející obor

Studenti mají obvykle velmi zkreslenou představu o práci manažerů logistiky a nákupu. Logistiku považují za mechanické posunování vstupů z bodu A do bodu B. Nákup potom za hádání se s dodavateli o každou korunu. Nic však nemůže být vzdálenější realitě!

Logistika je dnes vysoce odborná a rozmanitá činnost, kterou mnoho firem právem považuje za zdroj konkurenční výhody. Připomeňme jen globální pandemii, kdy se ze dne na den zavřely hranice i továrny, a logistici (přesto ne)dokázali zajistit potřebné komponenty. Zamysleme se, jak náročné na získání potřebných zdrojů a koordinaci bylo přejít prakticky ze dne na den z kamenných obchodů do online prodeje. Uvědomme si, kolik příležitostí optimalizace, automatizace a kreativních řešení nabízí probíhající čtvrtá průmyslová revoluce a všechny nové technologie. Jinými slovy, moderní logistik už dávno není jen zásobovač, ale datový analytik, procesní inženýr, manažer rizika, řešitel neočekávaných problémů, stratég, který dokáže integrovat celý dodavatelský řetězec přes zajištění spokojenosti konečného zákazníka až po efektivní recyklaci.

Podobně i Nákup je dnes díky svému mezioborovému záběru a integraci do všech klíčových činností podniku považován za strategickou disciplínu. Vždyť v závislosti na odvětví firmy nakupují 30 až 80 % svého obratu! Moderní nákupčí už dávno není jen operativec, který zajišťuje, aby bylo správné zboží, na správném místě, ve správném množství, ve správný čas a za správnou cenu. Nákupčí ze staré školy, kteří uměli především tvrdě vyjednávat dodavateli, nenávratně mizí v propadlišti dějin. Profesionální nákupčí dnes administrativu přenechává strojům a komerční vyjednávání se transformuje do opravdu zajímavých a kreativních nákupních metod jako je řízení potřeb, design to cost, řízení inovací, řízení vztahu s dodavateli, … a ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě minimálně tři stránky. Navíc bychom neměli hovořit o nákupu, ale nákupech, protože zcela odlišný je nákup ve veřejném sektoru, službách, průmyslu, start-upech nebo retailu.

Komplexní a logicky poskládaný program

 

Ambicí našeho kurzu není jen připravit studenty na práci Logistice a Nákupu, ale současně je i připravit na klíčové výzvy, kterým budou v prvních letech své kariéry čelit, bez ohledu na pracovní uplatnění. Program jsme tedy poskládali následovně:

1.Základní technické dovednosti: pod tímto hrozným termínem se rozumí znalosti, které by měl mít každý začínající logistik nebo nákupčí. Nemá smysl se zde podrobně rozepisovat o přesném obsahu, stačí, když řekneme, že moduly staví na skvělých učebnicích dvou žijících legend: prof. Martina Christophera a Arjana van Weeleho, které studenty zajímavě a srozumitelně uvedou do světa moderního řízení logistiky i nákupu.

První dva moduly věnujeme primárně těmto „tvrdým“ dovednostem.

 2. Pokročilé dovednosti: vzhledem k tomu, že se specializace skládá ze čtyř modulů s dotací 2+2, tedy více než 200 hodin frontální výuky, máme dostatek prostoru, abychom studenty obeznámili i s velmi pokročilými nákupními metodami jako např. omnichannel, automatizace skladů, nákup surovin a řízení volatility, udržitelný dodavatelský řetězec, řízení na úrovni kategorie, celkové náklady na vlastnictví, řízení vztahů s dodavateli a jejich výkonosti, projektový management, atd.

Celý třetí modul věnujeme těmto klíčovým dovednostem.

3. Interpersonální dovednosti: zde klademe velký důraz na rozvoj klíčových dovedností jako je schopnost prezentovat a obhájit své řešení, vyjednávat, řídit konflikty, napsat zdvořilý a neagresivní email. V ideálním případě probíhá osvojení těchto dovedností nenásilně a průběžně. Studenti se například učí napsat recenzi konferenčního příspěvku, nebo v týmu napsat odborný článek.

U osvojení těchto dovedností se nesmí nic uspěchat a proto jsme je rovnoměrně rozložili do všech čtyř modulů. Začínáme těmi jednoduššími a končíme těmi nejkontroverznějšími.

 4. Koordinační dovednosti: pozornost věnujeme agilnímu řízení projektů, schopnosti přežít v nemilosrdné aréně firemní politiky, schopnosti koordinovat činnosti s externími partnery, řešení konkrétních problémů, řízení pod stresem a za nejistoty, schopnost domluvit se s kolegy a odděleními, které mají zcela odlišnou agendu. I proto jsme vybrali případové studie, které jsou velmi vyostřené nebo kde je nutno sladit rozdílné zájmy. Věříme, že takto nejlépe studenty připravíme na reálný život.

Třetí a čtvrtý modul poskytuje dostatek času na rozvinují těchto veledůležitých dovedností pro všechny pozice, které vyžadují každodenní práci s lidmi.

5. Strategické obchodní dovednosti: již jsme zmínili, že role logistiky a nákupu má dnes přesah do všech klíčových činností podniku. Pozornost proto věnujeme i schopnosti podívat se na problém ze širší perspektivy, pochopit potřeby firmy a přizpůsobit jim dodavatelskou strategii nebo uspořádání dodavatelského řetězce. Jako kontext pro rozvoj těchto dovedností jsme vybrali tři oblasti: řízení logistického kolečka, digitální transformaci a řízení surovin.

Celý čtvrtý modul věnujeme rozvoji strategického myšlení a ukážeme si, proč je těžké navrhnout správnou strategii, ještě těžší o ni kolegy přesvědčit a úplně nejtěžší ji úspěšně realizovat. A proč to všechno nakonec stejně obvykle dopadne úplně jinak.

Výuka formou případových studií

 

Takto komplexně a prakticky pojatý způsob výuky samozřejmě vylučuje „tradiční“ formu přednášek a seminářů. Místo toho je celý kurz poskládán z případových studií, které na semináři podrobně prodiskutujeme a následně zobecníme. Domníváme se, že studenti si takto látku daleko lépe osvojí a hlavně ji budou umět využít v praxi. Nevýhodou tohoto přístupu je samozřejmě potřeba prostudovat případové studie předem. V centru výuky je totiž student a jeho aktivní zapojení. Naopak, učitel zde neplní roli klauna, který přišel své publikum pobavit, pokud tedy zrovna neřeší něco zajímavějšího na sociálních sítích.

Snažíme se vybírat případové studie, které jsou zajímavé, snadno pochopitelné, překvapivé a často i trochu kontroverzní. Třeba jak se vypořádat s toxickým kolegou nebo jak poznat, že s námi někdo manipuluje. 

Velmi se nám osvědčily i semináře věnované rozboru filmů a dokumentů, které se zabývají ožehavými tématy jako whistleblowing nebo rozhodování pod tlakem. Na učitele i studenty to samozřejmě klade zvýšený nárok na přípravu, ale myslíme si, že to stojí za to.

Součástí výuky jsou i simulace, kde si studenti vyzkoušejí třeba nakoupit elektřinu pro velký průmyslový podnik, s odborníkem z praxe vyjednat zapeklitý obchodní případ, navrhnout strategii udržitelného nákupu a logistiky konkrétního podniku, nebo si vyzkoušet nakonfigurovat multi-kanálový dodavatelský řetězec.

Ve spolupráci s ministerstvy i školícími agenturami můžeme našim studentům nabídnout vynikající online kurzy Logistiky a Nákupu. Našim cílem je díky těmto kurzům přenést výuku základních technických dovedností zcela do onlinu a soustředit se na body II.-V., které skutečně přidávají hodnotu v navazujícím studiu a odlišují průměrné školy od skvělých.

Hosté z praxe a odborné konference

 

Dalším pilířem naší ryze prakticky pojaté výuky jsou odborné konference a hosté z praxe. V roce 2020 se studenti zúčastnili hned dvou mezinárodních konferencí a napsali o jejich průběhu velmi zajímavé recenze, které naleznete na našem blogu: https://kem.vscht.cz/digitalni-nakup-scm. Budeme se snažit studentům do budoucna nabídnout ještě více podobných akcí, protože si myslíme, že je to skvělý způsob, jak se seznámit s těmi nejlepšími a nejvlivnějšími, poslechnout si alternativní pohled na v kurzu probíraná témata a kriticky se zamyslet nad diskutovanými tématy.

Konečně, velmi důležitá je i účast odborníků z praxe na seminářích. Pandemie bohužel vše zkomplikovala, ale našim cílem je zajistit minimálně 30 % výuky experty z praxe, kteří se v rámci rozboru případových studií se studenty podělí o své zkušenosti a nabídnou jiný pohled než vyučující. S odborníky z praxe vystoupení pečlivě připravujeme, aby to nebyly jen „válečné historky,“ ale aby jejich příspěvek přesně zapadal do koncepce předmětu a přispěl k rozvoji znalostí a dovedností našich studentů.

Diplomová práce

 

V rámci zaměření je samozřejmě možné již od prvního dne pracovat pod vedením zkušených praktiků na diplomové práci z oblasti nákupu a řízení dodavatelského řetězce. Můžete si vybrat konkrétní obchodní případ ze své firmy nebo se zaměřit na obecnější téma, kdy vám rádi pomůžeme s oslovením respondentů, případně spojit síly s vyučujícími na již probíhajících výzkumech. Jen pro ilustraci, mezi nedávnými pracemi naleznete komoditní strategii nákupu pro rodinnou firmu, která ukázala opravdu velké rezervy, systematický přehled literatury v oblasti transakčních nákupních metod nebo rozsáhlý výzkum připravenosti veřejného sektoru na Nákup 4.0. Klademe velký důraz na to, aby se studentům diplomová práce dobře psala, to znamená, aby bylo téma „vyzkoumatelné,“ byl k němu dostatek literatury i vhodní respondenti.

Závěr

 

Když tedy svůj příspěvek shrnu, věřím, že je hned několik pádných důvodů, proč si jako zaměření vybrat  právě Logistiku a řízení dodavatelského řetězce: (1) prudce se rozvíjející obor (vždyť k dnešnímu dni naleznete na pracovním serveru více než 1.700 otevřených pozic na všech úrovních řízení logistiky a nákupu), (2) zajímavý a všestranný program, který jde daleko za „pouhé“ řízení logistiky a nákupu, (3) prakticky a originálně pojatá výuka formou případových studií, simulací a filmů, (4) hosté z praxe a odborné konference, které rozšíří obzory a poskytnou fundovaný pohled na reálné problémy, které firmy řeší.

O autorovi:

PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc. Postupně absolvoval Francouzskou a Anglickou filologii (PhDr.) a Aplikovanou ekonomii na UPOL (Bc.), Business and Law na Nottingham Trent University (MSc.), Postgraduate Diploma in Strategy and Innovation na University of Oxford (PGDip), Managing Corporate Performance na Cranfield University (MSc.), PLD na Harvard Business School a dokončuje studium PhD na Cranfield University.

Mezi lety 1999-2014 si prošel všechny pozice ve firemním nákupu od junior nákupčího až po ředitele globálního nákupu (Emerson, Valeo, Toyota, Inergy Automotive, Automotive Lighting, Swiss Krono group). Působil především v Belgii, Francii a Německu. V současnosti přednáší Strategický a Inovační management a Řízení dodavatelského řetězce na VŠCHT v Praze.

Pro studenty, budoucí absolventy, napsal knihu Absolventi naostro: 30 (ne)obyčejných příběhů. Pro odbornou veřejnost potom Řízení konfliktů v organizacích: Anatomie obchodního sporu.

Aktualizováno: 20.1.2021 11:05, Autor: Ph.Dr. Jan Vašek, M.Sc.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav ekonomiky a managementu
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi