Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Studium → Magisterské studium
iduzel: 12246
idvazba: 38493
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 12:11:36
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Jak se stát studentem magisterského studia na FCHI

Podávání přihlášek ke studiu se pro jednotlivé akademické roky řídí zvláštními předpisy pro daný rok, ve kterých jsou rovněž uvedeny podmínky přijetí. Příbuznost navazujícího magisterského a uchazečem absolvovaného bakalářského studijního programu se ověřuje prostřednictvím počtu kreditů získaných ve vybraných typech předmětů v rámci bakalářského studijního programu. Pokud uchazeč nesplňuje minimální počet kreditů z vybraných předmětů, bude děkanem FCHI pozván na přijímací zkoušky, ve kterých musí prokázat dostatečné znalosti ve vybraných typech předmětů. Získaná známka z přijímací zkoušky slouží k sestavení pořadí nejlepších uchazečů.
Seznam předmětů a otázek →

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Cílem studijního oboru je výchova inženýra chemie s velmi dobrými technickými znalostmi a hlubokými znalostmi ekonomiky a managementu podniku. Vyvážená kombinace chemicko-inženýrských a ekonomických disciplín rozvíjí schopnost absolventů řešit specifické problémy ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu při zastávání manažerských funkcí.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru získávají vedle ucelených vědomostí technického teoretického základu hluboké znalosti v ekonomických disciplínách a managementu. Pozornost je věnována rozvíjení schopnosti absolventů využívat analytické metody při zkoumání kvalitativní a kvantitativní ekonomické výkonnosti a konkurenční výhody podniku a navrhovat cesty, jak ji posilovat v dynamicky se měnících podmínkách na trhu. Vzhledem k tomuto vzdělání se absolventi tohoto oboru úspěšně uplatňují v technicko-ekonomických a manažerských funkcích na podnikové i nadpodnikové úrovni především chemického a potravinářského průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (kód N2817)
Kód oboru 2807T015
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 
Aktualizováno: 21.9.2015 10:13, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi