Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Předměty → Odborná praxe
iduzel: 12225
idvazba: 14502
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 11:55:45
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Představení předmětu
Cílem odborné praxe je porovnání teoretických poznatků získaných v rámci studia se skutečností, existující v reálných pracovních podmínkách. Vašim úkolem bude zaměřit se na určitou oblast, získat potřebné podklady a podrobněji je zpracovat v rámci ročníkového projektu. Při řešení konkrétního zadání z podniku můžete samozřejmě využívat i konzultace s pracovníky naší katedry, při vypracovávaní projektu je tato konzultace více než vhodná.
Odborná praxe je čtyřtýdenní, přičemž tři týdny tráví student ve vybraném podniku a týden má na zpracovávání získaných dat. Praxe musí být provedena v době letních prázdnin.
Podnik, ve kterém bude odborná praxe uskutečněna, může být buď určen katedrou, nebo vybrán studentem na základě osobního kontaktu s kompetentními představiteli podniku. V druhém případě musí být vybraný podnik schválen vedením katedry. Od šk. roku 2017/18 bude katedra nabízet pouze minimální počet míst na praxi a studenti si budou muset vhodné podniky najít sami.
Úkoly, které budou v rámci odborné praxe řešené, musí být rovněž konzultovány s vedoucím katedry, a to zejména v případě, že jde o podnik vybraný studentem. Student před nástupem na praxi bude mít vypracovaný projekt, čím se bude v rámci praxe zabývat a k jakým výstupům by se měl dostat!
Ve výjimečném případě může být jako odborná praxe uznána i účast na projektu stínování manažerů. V tomto případě se ročníkový projekt většinou vypracovává v obecnější rovině a věnuje se popisu a analýze pozorovaných činností manažerů.
Výstupem z praxe bude:
1. zpráva z praxe + vyúčtování nákladů - do dne zápisu do 2. ročníku magisterského studia
2. ročníkový projekt - do konce 3. semestru magisterského studia
Zpráva z praxe
Rozsah 5-10 stran. V této zprávě bude formulovaný cíl odborné praxe, popis použitých metod a shrnutí výsledků. Dále bude obsahovat osobní zhodnocení Vašeho působení v podniku, které by minimálně mělo obsahovat tyto informace:

  • v jakém úseku podniku jste působili (výrobní sféra, ekonomický úsek, marketing, apod.),
  • kdo byl vaším podnikovým konzultantem, příp. konzultanty,
  • v jakém rozsahu Vám byly poskytnuty informace, jaká byla vstřícnost pracovníků podniku a konzultantů,
  • jaké by byly podmínky v tomto podniku pro vypracování diplomové práce (z hlediska rozsahu tématu, které jste zpracovávali na praxi nebo o které by měl zájem podnik; z hlediska vstřícnosti pracovníků),
  • osobní pocity a dojmy, které ve Vás praxe v podniku zanechala.

Odevzdává se ročníkovému vedoucímu.
Klasifikační požadavky
Za absolvování odborné praxe obdrží student, po splnění předepsaných náležitostí, zápočet.
Sylabus
1.      Obecné seznámení se s aktivitami podniku
2.      Sběr dat pro analýzu a řešení zadaných úkolů
3.      Vlastní řešení zadaných úkolů
4.      Prezentace výsledků v podniku

Aktualizováno: 14.7.2017 13:16, Autor: Marek Botek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi