Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚEM → Činnosti ústavu → Současnost
iduzel: 11962
idvazba: 14162
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 12:13:00
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Současnost

Na ústavu ekonomiky a managementu v současné době pracují Prof. Inf. D. Baran, Ph.D., Prof. Ing. I. Gros, CSc., Doc. Ing. S. Grosová, CSc., Mgr. Ing. M. Botek, Ph.D., Ing. J. Dyntar, Ph.D., Ing. J. Klečka, Ph.D., Ing. O. Kutnohorská, Ph.D., Doc. Ing. J. Rančák, CSc., Ing. Ivan Souček, Ph.D., Ing. V. Soukupová, CSc., Ing. D. Strachotová, Ph.D.,  Mgr. et Mgr Ing. František Sudzina, Ph.D., Ing. P. Zemanová, Ph.D.  a sekretářky Jana Motejzíková a Mgr. Adéla Navarová (tč. na rodičovské dovolené). Odborné zaměření a pedagogické působení členů katedry je uvedeno v dalším textu.
 
Externími spolupracovníky ústavu jsou:  doc. Ing. S. Balatka, CSc., prof. Ing. M. Čambál, CSc., prof. Dr. I. Dakov, prof. Ing. J. Ďaďo, PhD.,  Ing. E. Dyntarová, prof. Ing. J. Fotr, CSc.,  doc. Ing. J. Hyršlová, Ph.D., doc. Ing. J. Kajanová, PhD., prof. Ing. T. Klieštik, PhD., prof. Ing. A. Kocmanová, Ph.D., prof. Dr. hab. N. Lace, prof. Ing. H. Lošťáková, CSc.,  prof. Dr. hab. I. Macerinskiene, prof. Dr. J. Macerinskas, CSc., prof. Ing. M. Majerník, PhD., prof. Dr. hab. T. Polayeva, doc. Ing. R. Rybanský, CSc., prof. Ing. E. Stehlík, CSc., doc. PhDr. I. Šimberová, Ph.D.,  doc. Ing. E. Šubertová, PhD.,  Ing. I. Šlajerová, Ph.D., prof. Dr. Sc. M. Velev a další.
 
Ústav intenzivně pokračuje v aplikaci moderních metod řízení, podařilo se získat špičkové softwarové produkty pro podporu rozhodování, součástí výuky jsou rozsáhlá manažerská simulační cvičení. Vedle odborných teoretických poznatků je kladen důraz na schopnost absolventů využívat moderní výpočetní techniku při analýze a zpracování informací či při algoritmizaci rozhodování. Součástí výuky je i praxe v podniku, a to zejména v rámci diplomního projektu (6. týdnů) který konkrétní problém podnikové praxe řeší. Neméně významné jsou však i letní odborné praxe, během kterých stráví studenti po absolvování prvního roku magisterského studia minimálně 3 týdny v konkrétním podniku a někteří si tak poprvé vyzkoušejí, jak prakticky uplatnit získané odborné vědomosti. Ústav patří k prvním pedagogickým pracovištím, která v České republice zahájila výuky logistiky.
 
Ústav pokračuje v tradici zapojování studentů do vědecké činnosti ústavu, kteří své výsledky prezentují pravidelně na studentské vědecké konferenci, ale podílejí se také na vědecko výzkumné práci pedagogů ústavu.
 
Nedílnou součást vědecké činnosti ústavu je vedení studentů doktorského studijního programu, v němž je v současné době zařazeno 5 doktorandů.
Aktualizováno: 16.10.2017 12:37, Autor: Marek Botek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi