Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
VŠCHT PrahaÚEM → Celoživotní vzdělávání → Interní vzdělávání → Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu
iduzel: 58505
idvazba: 68882
šablona: stranka_submenu
čas: 19.8.2022 04:17:28
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu

Doktorandům a studentům VŠCHT Praha nabízíme rozšíření znalostí v kurzech z oblasti ekonomiky a managementu. Kurzy jsou realizovány v rámci CŽV a jsou pro studenty VŠCHT zdarma. Absolventi získají osvědčení o absolvování.

Rozhodování pro technické ředitele - LS 2021-2022

Jak být ekonomicky zdatným technickým ředitelem

Popis kurzu: Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC.
 Cíl kuru:
Kurz je koncipován tak, aby technický ředitel v organizaci znal základní principy rozhodovací analýzy a byl schopen do hodnocení o investicích zahrnout i ekonomické aspekty. Při tom všem musí zohlednit organizační strukturu organizace a klíčové procesy a zvolené řešení pak do těchto procesů implementovat.
Forma: prezenční
Termín: 
od 2. 3. 2022; středa 15:00 - 19:00,   každých 14 dní; 7x 4 hodin
Kapacita:
20
Zakončení: Účast na seminářích (min. 60 %); Seminární práce a její úspěšná obhajoba; Online test (min. 60 %); Certifikát o absolvování
Přihláška: Termín pro podání přihlášky do 27.02.2022. Odkaz na přihlášku

MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Popis kurzu: Kurz dává absolventům základní představu o struktuře a fungování médií masové komunikace v České republice. Umožňuje pochopit zákonitosti, jimiž se řídí redakční politika médií, a v praktické komunikaci s médii je respektovat. Součástí kurzu je výklad základních pojmů, užívaných při řízení a posuzování médií masové komunikace, a přehled platné české mediální legislativy. SYLABUS
 Cíl kurzu:
Kurz poskytuje elementární dovednosti v kontaktu se sdělovacími prostředky a vytváří dobré předpoklady k jejich dalšímu rozvíjení.
Forma:  Prezenční, lokalita Jankovcova, učebna 1A
Termín: 
od 10. 11. 2021, středa 14:15 - 15:45
Kapacita:
40
Zakončení: Seminární práce,  certifikát o absolvování
Přihlášení: PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Lean Startup at UCT Prague - WT 2021

The School of Business offers PhD students and students in the final year of their Master's studies a course to broaden their knowledge in the field of Economics and Management.

The course is organized within the framework of continuous education and participation is free of charge for students of UCT. Graduates will receive a certificate of completion.

Course Description:

The course provides an overview of approaches currently used to build startups as well as those used for the development of new products and services within companies. It focuses on generally useful practices (e.g., Lean Startup approaches, Human Centered Design) applicable to multiple industries and types of ventures.

Entrepreneurship is very much a hands-on activity, so participants will work in teams during the course. They will progressively identify potential opportunities, identify user needs and problems to solve, develop possible solutions and identify a business model.

As these activities are time-consuming, the course requires teamwork outside of class time. 

The course will be in English. 

What you will learn:

  • Skills useful for your own company and for supporting existing companies (intrapreneurship)
  • Experience with teamwork in a challenging startup-like environment
  • Opportunity to see if this career path is for you and what your place is in a startup team
  • Hands-on experience with multiple approaches, especially Human Centered Design, Lean Startup, Agile Development
  • Tools and methods of the innovation process from problem identification to investor pitch
  • Insight into possible business models for your venture
  • Experience in using feedback from users, customers and mentors
  • Recommendations for additional study resources and ways to extend your network
  • Opportunity to meet with other ambitious classmates who are willing to take an extra step, i.e., interesting contacts for business and for life

Format: Hybrid (in person, some sessions via MS Teams and Zoom)
Dates:

Tuesdays afternoon (15:00-19:00) from Oct 26, 2021 

Capacity: 10
Certification: A certificate of successful completion 
Course enrolment: APPLICATION FORM

English for Specific Business Purposes

Popis kurzu:

The course focuses on the development of two key areas: business terminology and selected business communication skills. The topic areas include primarily finance, corporate practices, rationale and problem definition, and business-related economics. Students also develop the language needed for professional business written and spoken communication.

Cíl kurzu:
After completing the course, you will be able to read and understand the business-related context, create professional e-mails and proposals, work with economic data and reports, and use impactful presentations with words and phrases commonly used in finance and economics. You will utilize your English and gain the English communication skills that professionals and global employers expect. SYLABUS
Forma:  MS Teams
Termín: 
bude upřesněn
Kapacita:
12
Zakončení: Portfolio, certifikát o absolvování

Jak být ekonomicky zdatným technickým ředitelem?

Popis kurzu: Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC. SYLABUS
 Cíl kuru:
Kurz je koncipován tak, aby technický ředitel v organizaci znal základní principy rozhodovací analýzy a byl schopen do hodnocení o investicích zahrnout i ekonomické aspekty. Při tom všem musí zohlednit organizační strukturu organizace a klíčové procesy a zvolené řešení pak do těchto procesů implementovat.
Forma:  MS Teams
Termín: 
bude upřesněn
Kapacita:
20
Zakončení: Seminární práce, on-line test, certifikát o absolvování

 

Kontakt:

Mgr. Magda Matušková

magda.matuskova@vscht.cz

Tel: 737 899 868

Aktualizováno: 15.2.2022 10:47, Autor: UEM

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2021
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi